Erotuomarikoulutuksen uudet tuulet

11.06.2012 00:00

Ensi kaudella Ykkössarjan erotuomaritoiminta toteutetaan BSM-sarjan tavoin alueellisena sarjana. Tämän takia myös erotuomareiden koulutusjärjestelmän ja luokitusjärjestelmän on muututtava, jotta tuomarit pystyvät vastamaan sarjojen haasteisiin. Erotuomarikouluksen muutoksella halutaan kaventaa alueellisia eroja tuomaritoiminnassa ja tuomitsemiskäytänteissä. Valtakunnallisissa sarjoissa tuomareiden on toimittava samalla tavalla ja samoin perustein pelipaikkakunnasta riippumatta. Yhteisellä tuomarikoulutuksella uskotaan olevan eroja ja näkemyksiä pienentävä vaikutus.

Peli on vuosien aikana muuttunut yhä vauhdikkaammaksi, taidokkaammaksi ja tietyllä tapaa myös kovemmaksi. Tuomareiden on koulutuksen avulla pystyttävä vastamaan kaikkiin näihin haasteisiin ja pyrittävä omalta osaltaan turvaamaan pelin kehittyminen vauhdikkaammaksi ilman että pelaajien turvallisuus vaarantuu.

Koulutusjärjestelmän suurin muutos on se, että kaikki ne tuomarit, jotka tuomaroivat BSM-sarjaa tai Ykkössarjaa, osallistuvat yhteiseen koulutukseen Kisakalliossa 18.-19.8. Tähän koulutukseen osallistumalla tuomari saa oikeuden tuomaroida ko. sarjoja. Myös alueellisille tuomarikouluttajille koulutus on pakollinen.
Kouluttajana tilaisuudessa on liiton erotuomareiden pääkouluttaja.

Erotuomareille, jotka tuomaroivat SM-sarjaa, järjestetään edelleen oma erillinen koulutuksensa suurleirin yhteydessä syyskuussa 1.9.-2.9. Tähän koulutukseen valituille lähetetään erillinen kutsu kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

Alueelliset koulutukset, joihin osallistumalla saa oikeuden tuomita alueellisia juniorisarjoja, järjestetään aluekouluttajien toimesta elokuun ja syyskuun aikana.

Tässä esitellään uusi koulutus. Esitteessä on tiedot myös koulutuksen ajankohdasta sekä kustannuksista. HUOM! Ilmoittautumiset 1.7. mennessä! 

Tässä taas esitys tuomareiden uudesta luokitusjärjestelmästä sekä erotuomarityöryhmän esitys erotuomarein palkkioista ja kulukorvauksista kaudella 2012-2013. ET toivoo että mahdollisimman monella alueella otettaisiin käyttöön yhteinen palkkio -ja kulukorvaus.

Mahdolliset lisäkysymykset voi esittää erotuomareiden pääkouluttaja Veera Lempiäiselle, veera.lempiainen(at)raisio.fi tai p. 040-741 9053.