Palkitseminen

Ringeten ansiomerkkejä annetaan henkilöille, järjestöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen ringeten hyväksi.

  Huomionosoitusanomus

  Luettelo huomionosoituksista

  -----------------------------------------------------------

RINGETEN HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT

Ringeten ansiomerkkejä annetaan henkilöille, järjestöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen ringeten hyväksi.

 

RINGETEN HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit 
Ansiomerkki ja muistoplaketti (Liitto ja seuratyö - entinen pronssinen) 42€
Voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti alueiden tai seurojen hyväksi ja omalla toiminnallaan edistänyt ringetteä alueellisella tai paikallisella tasolla ja vähintään viiden vuoden ajan.

Ansiomerkki hopeisin lehvin ja muistoplaketti (seuratyö) 60€
Voidaan myöntää henkilölle, joka on jatkuvasti ansioituneesti työskennellyt ringeten hyväksi seuratoiminnan puitteissa ja vähintään 10 vuoden ajan.

Ansiomerkki kultaisin lehvin ja muistoplaketti (seuratyö) 85€
Voidaan myöntää henkilölle, joka on jatkuvasti ansioituneesti työskennellyt ringeten hyväksi seuratoiminnan puitteissa ja vähintään 15 vuoden ajan.

Hopeinen ansiomerkki ja muistoplaketti (Liitto - entinen hopeinen ansiomerkki) 60€
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti liiton, sen alueiden tai seurojen toimielimissä ja toiminnallaan edistänyt suomalaista ringetteä. Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi.

Kultainen ansiomerkki ja muistoplaketti (Liitto - entinen kultainen ansiomerkki) 85€
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi tai pitkäaikaisesti liiton tai sen alueiden toimielimissä erittäin merkittävästi edistänyt ringeten kehitystä maassamme.
Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi. Kunniajäsenyyttä seuraa liiton vapaakortti siihen liittyvine erikseen määritettävine käyttöoikeuksineen. Kultaisen ansiomerkinsaaja kutsutaan samalla liiton kunniajäseneksi.

Seurat
Ringette on toiminut seurassa nämä vuodet:
Seura 10v - viiri
Seura 20v - lautanen
Seura 30v - standaari
Seura 40v - standaari kultaisin hapsuin

Pelaajamerkit
Naisten maaottelu -merkki (ensimmäistä kertaa mukana maajoukkueessa)
Maajoukkue-kultamaila (luovutetaan viisi (5) kertaa naisten maajoukkueessa mukana olleelle pelaajalle)

Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi.

Muistoplaketit
Ansiomerkkien saajille myönnetään samalla myös muistoplaketti. Järjestöt ja yhteisöt voivat saada ansiomerkkien mukaisilla perusteilla vastaavat muistoplaketit.

 

ULKOMAALAISET HENKILÖT JA YHTEISÖT
Ringeten huomionosoituksia ja viirejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille ja yhteisöille.

 

HUOMIONOSOITUSTEN MYÖNTÄJÄ
Kaikki huomionosoitukset myöntää SRiL ry:n liittohallitus.
Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsumisesta päätetään liiton sääntöjen mukaisesti.

 

HUOMIONOSOITUSANOMUSTEN TEKO JA HUOMIONOSOITUSANOMUS
Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet tai jäsenseurat käyttämällä tarkoitukseen tehtyä lomaketta

Huomionosoitusten anominen ohjeistetaan kunakin vuonna erikseen. Huomionosoitukset pyritään keskittämään merkittävimpiin valtakunnallisiin ringettetapahtumiin. Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkin tai –plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen. Huomionosoituksia ei voi anoa itselle.

Huomionosoitusten lunastushinnoista päättää liittohallitus.

 

HUOMIONOSOITUSTEN OMISTUS
Huomionosoitukset kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle.

 

LUETTELO HUOMIONOSOITUKSISTA
Liiton toimisto pitää myönnetyistä huomionosoituksista luetteloa.

 

KADONNUT HUOMIONOSOITUS
Kadonneen ansiomerkin, plaketin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle uusi ellei tämä ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä, plaketista ja viiristä suoritetaan tällöin lunastushinta.