Työryhmät

Suomen Ringetteliitto ry:n (jatkossa Liitto) toimintakyky perustuu kentällä työskenteleviin vapaaehtoisiin luottamus- ja toimihenkilöihin, joille Liiton ja seurojen palkattu henkilöstö luovat toimintaedellytykset. Ratkaisumalli on tyypillinen suomalaisille liikunta- ja urheiluliitoille. Liitto kehittää organisaatiotaan ja toimintatapojansa siten, että paras mahdollisen toimintakyky on saavutettavissa käytettävissä olevilla voimavaroilla.

Liiton toimintaan osallistuu ja on osallistunut huomattava määrä eri tavoilla kyvykkäitä osaajia. Mitä paremmin tämä osaaminen saadaan koko kentän käyttöön, sitä paremmin ringette menestyy ja kehittyy.  Osaamisen ohella korostuu verkostomainen toimintatapa ja digitalisaation hyödyntäminen. Näihin tukeutumalla voidaan pitää vaikuttamismahdollisuudet aitoina ja henkilökohtaiset työmäärät kohtuullisina.

Osaamisen tehokasta hyödyntämistä varten muodostetaan ringeten vaikuttajaverkostot, jotka muodostuvat pienehköistä työryhmistä ja näiden toimintaa tukevista ringettevaikuttajista. Työryhmät kootaan keskitetysti muodollisessa prosessissa. Vaikuttajat kutsutaan mukaan toimintaan työryhmittäin, kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liiton toiminnanjohtaja vastaa työryhmien työskentelyedellytyksistä ja -prosessista sekä johtaa Ringeten Palvelukeskuksen toimintaa työskentelyn tukemiseksi. Liittohallitus vastaa Liiton toimintalinjojen huomioon ottamisesta työryhmien ja vaikuttajaverkoston toiminnassa. Sitä varten jokaisella liittohallituksen jäsenellä on ohjaus- ja valvontavastuu suhteessa työryhmiin. 

Työryhmän yleiset tehtävät

Päätöksenteko ja tiedotus

 

Työryhmähaku

Työryhmäohje

RINGETEN TYÖRYHMÄT VUONNA 2022

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
viestintamarkkinointi@ringette.fi
Puheenjohtaja Markku Koli

SEURATOIMINTA
seuratoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Mika Ahonen

HARRASTETOIMINTA
harraste@ringette.fi
Puheenjohtaja Sari Rask

ALUEELLINEN TOIMINTA
aluetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Sirpa Karkkonen

KILPAILUTOIMINTA (KT)
kilpailutoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Mika Passila

KILPAILUSÄÄNNÖT
Puheenjohtaja Mika Passila

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
international@ringette.fi
Puheenjohtaja Sanja Hovilainen

MAAJOUKKUETOIMINTA (MJT)
maajoukkuetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Timo Himberg

EROTUOMARI-, TARKKAILU- JA TOIMITSIJATOIMINTA (ETT)
ETT@ringette.fi
Puheenjohtaja Katriina Keskitalo

VALMENNUS, KOULUTUS JA LAJIKEHITYSTOIMINTA
osaaminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Sirpa Karkkonen

PALKITSEMINEN
palkitseminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Markku Koli

KURINPITORYHMÄ (KR)
(Uudet jäsenet nimetään vuosittain Suomen Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa)
Jäsenet: Kimmo Kalliomäki, Marja Koponen ja Veera Innanen