Työryhmät

Suomen Ringetteliitto ry:n (jatkossa Liitto) toimintakyky perustuu kentällä työskenteleviin vapaaehtoisiin luottamus- ja toimihenkilöihin, joille Liiton ja seurojen palkattu henkilöstö luovat toimintaedellytykset. Ratkaisumalli on tyypillinen suomalaisille liikunta- ja urheiluliitoille. Liitto kehittää organisaatiotaan ja toimintatapojansa siten, että paras mahdollisen toimintakyky on saavutettavissa käytettävissä olevilla voimavaroilla.

Liiton toimintaan osallistuu ja on osallistunut huomattava määrä eri tavoilla kyvykkäitä osaajia. Mitä paremmin tämä osaaminen saadaan koko kentän käyttöön, sitä paremmin ringette menestyy ja kehittyy. Osaamisen ohella korostuu verkostomainen toimintatapa ja digitalisaation hyödyntäminen. Näihin tukeutumalla voidaan pitää vaikuttamismahdollisuudet aitoina ja henkilökohtaiset työmäärät kohtuullisina.

Osaamisen tehokasta hyödyntämistä varten muodostetaan ringeten vaikuttajaverkostot, jotka muodostuvat pienehköistä työryhmistä ja näiden toimintaa tukevista ringettevaikuttajista. Työryhmät kootaan keskitetysti muodollisessa prosessissa. Vaikuttajat kutsutaan mukaan toimintaan työryhmittäin, kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liiton toiminnanjohtaja vastaa työryhmien työskentelyedellytyksistä ja -prosessista sekä johtaa Ringeten Palvelukeskuksen toimintaa työskentelyn tukemiseksi. Liittohallitus vastaa Liiton toimintalinjojen huomioon ottamisesta työryhmien ja vaikuttajaverkoston toiminnassa. Sitä varten jokaisella liittohallituksen jäsenellä on ohjaus- ja valvontavastuu suhteessa työryhmiin. 

Työryhmän yleiset tehtävät

Päätöksenteko ja tiedotus

 

Työryhmähaku

Työryhmäohje

RINGETEN TYÖRYHMÄT VUONNA 2024

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
viestintamarkkinointi@ringette.fi
Puheenjohtaja Salla Mäkelä
Jäsenet Heidi Haapio

SEURA- JA HARRASTETOIMINTA
harraste@ringette.fi
Puheenjohtaja
Jäsenet Pia Kuitunen, Heidi Haapio, Maare Hänninen, Jaana Oikarinen, Heli Koivuluoto

ALUEELLINEN TOIMINTA
aluetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Sanja Hovilainen
Jäsenet Jani-Petri Semi, Timo Haapio, Ninni Nordlund, Annastiina Pylvänäinen

KILPAILUTOIMINTA (KT)
kilpailutoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Petri Pylvänäinen
Jäsenet Mari Sami, Annastiina Pylvänäinen, Jouni Nurkkala, Neea Lampinen, Nina Sundell

KILPAILUSÄÄNNÖT
Puheenjohtaja Mika Passila

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
international@ringette.fi
Puheenjohtaja Anniina Salmio
Jäsenet Carmen Pekkarinen, Anu Pitkänen, Nina Sundell

MAAJOUKKUETOIMINTA (MJT)
maajoukkuetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja 
Jäsenet Pasi Kataja, Opri Aromaa, Heidi Petrell, Pia Pullinen

YHDENVERTAISUUSTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja Sanja Hovilainen

EROTUOMARI-, TARKKAILU- JA TOIMITSIJATOIMINTA (ETT)
ETT@ringette.fi
Puheenjohtaja 
Jäsenet Katriina Keskitalo, Liisa Jokela, Veera Lempiäinen, Hannele Majuri, Timo Virtanen, Petri Pylvänäinen, Mari Sami

VALMENNUS, KOULUTUS JA LAJIKEHITYSTOIMINTA
osaaminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Mika Ahonen
Jäsenet Niko Laitala, Tuomas Juusela

PALKITSEMINEN
palkitseminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Markku Koli
Jäsenet Marja Salenius, Teija Malk

KURINPITORYHMÄ (KR)
(Uudet jäsenet nimetään vuosittain Suomen Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa)
Jäsenet: Marja Koponen, Veera Innanen ja Kari Lahti