Työryhmät

Suomen Ringetteliitto ry:n (jatkossa Liitto) toimintakyky perustuu kentällä työskenteleviin vapaaehtoisiin luottamus- ja toimihenkilöihin, joille Liiton ja seurojen palkattu henkilöstö luovat toimintaedellytykset. Ratkaisumalli on tyypillinen suomalaisille liikunta- ja urheiluliitoille. Liitto kehittää organisaatiotaan ja toimintatapojansa siten, että paras mahdollisen toimintakyky on saavutettavissa käytettävissä olevilla voimavaroilla.

Liiton toimintaan osallistuu ja on osallistunut huomattava määrä eri tavoilla kyvykkäitä osaajia. Mitä paremmin tämä osaaminen saadaan koko kentän käyttöön, sitä paremmin ringette menestyy ja kehittyy. Osaamisen ohella korostuu verkostomainen toimintatapa ja digitalisaation hyödyntäminen. Näihin tukeutumalla voidaan pitää vaikuttamismahdollisuudet aitoina ja henkilökohtaiset työmäärät kohtuullisina.

Osaamisen tehokasta hyödyntämistä varten muodostetaan ringeten vaikuttajaverkostot, jotka muodostuvat pienehköistä työryhmistä ja näiden toimintaa tukevista ringettevaikuttajista. Työryhmät kootaan keskitetysti muodollisessa prosessissa. Vaikuttajat kutsutaan mukaan toimintaan työryhmittäin, kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liiton toiminnanjohtaja vastaa työryhmien työskentelyedellytyksistä ja -prosessista sekä johtaa Ringeten Palvelukeskuksen toimintaa työskentelyn tukemiseksi. Liittohallitus vastaa Liiton toimintalinjojen huomioon ottamisesta työryhmien ja vaikuttajaverkoston toiminnassa. Sitä varten jokaisella liittohallituksen jäsenellä on ohjaus- ja valvontavastuu suhteessa työryhmiin. 

Työryhmän yleiset tehtävät

Päätöksenteko ja tiedotus

 

Työryhmähaku

Työryhmäohje

RINGETEN TYÖRYHMÄT VUONNA 2023

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
viestintamarkkinointi@ringette.fi
Puheenjohtaja Pauliina Tuusa
Jäsenet Heidi Haapio, Satu-Maarit Urtti, Carmen Pekkarinen, Sonja Hyöhyvaara

SEURATOIMINTA
seuratoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Markku Koli
Jäsenet Antero Kivelä, Mika Ahonen, Heli Koivuluoto, Pia Kuitunen

HARRASTETOIMINTA
harraste@ringette.fi
Puheenjohtaja Pia Pullinen
Jäsenet Arla Andersson, Heidi Haapio, Sanna Parkkinen, Maare Hänninen, Anne Ahoniemi, Merja Hedman

ALUEELLINEN TOIMINTA
aluetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Sirpa Karkkonen
Jäsenet Jani-Petri Semi, Timo Haapio, Ninni Nordlund, Annastiina Pylvänäinen

KILPAILUTOIMINTA (KT)
kilpailutoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Mika Passila
Jäsenet Anne Ahoniemi, Mari Sami, Annastiina Pylvänäinen, Jouni Nurkkala, Neea Lampinen

KILPAILUSÄÄNNÖT
Puheenjohtaja Mika Passila

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
international@ringette.fi
Puheenjohtaja Sanja Hovilainen
Jäsenet Jaakko Lauronen, Miia Railio, Carmen Pekkarinen, Anu Pitkänen

MAAJOUKKUETOIMINTA (MJT)
maajoukkuetoiminta@ringette.fi
Puheenjohtaja Timo Himberg
Jäsenet Pasi Kataja, Nina Sundell, Heidi Petrell, Pia Pullinen

YHDENVERTAISUUSTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja Sanja Hovilainen

EROTUOMARI-, TARKKAILU- JA TOIMITSIJATOIMINTA (ETT)
ETT@ringette.fi
Puheenjohtaja Katriina Keskitalo
Jäsenet Petri Pylvänäinen, Mari Sami, Timo Virtanen, Veera Lempiäinen

VALMENNUS, KOULUTUS JA LAJIKEHITYSTOIMINTA
osaaminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Mika Ahonen
Jäsenet Mia Melkinen, Janne Ahoniemi, Petra Anttila, Onur Alakas, Tony Samuelsson

PALKITSEMINEN
palkitseminen@ringette.fi
Puheenjohtaja Markku Koli
Jäsenet Kari Lahti, Marja Salenius, Lea Mäkelä, Teija Malk

KURINPITORYHMÄ (KR)
(Uudet jäsenet nimetään vuosittain Suomen Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa)
Jäsenet: Marja Koponen, Veera Innanen ja Kari Lahti