SLU ry:n syyskokous: Liikuntajärjestöt tiivistävät yhteistyötään

21.11.2011 00:00

SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU SLU RY, SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY JA HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄ, SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY, NUORI SUOMI RY, SUOMEN KUNTOLIIKUNTALIITTO RY
Tiedote 21.11.2011
 
Liikuntajärjestöt tiivistivät yhteistyötään
 
Suomalaiset liikuntajärjestöt tiivistivät yhteistyötään viidellä yhteisellä valinnalla, joista päätettiin SLU ry:n syyskokouksessa 19.11.2011. Järjestöt lisäksi selvittävät rakenteita ja toimintatapoja. Kunnianhimoisena visiona on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi.
 
SLU, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä, Paralympiakomitea, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto järjestivät ajankohtaisista päätöksistä yhteisen tiedotustilaisuuden SLU-talolla. Paikalla oli Juha Rehulaa lukuunottamatta näiden järjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat.
 
Viisi yhteistä valintaa
 
SLU jäsenjärjestöineen toteuttaa visiota vuosina 2012-2014 viidellä yhteisellä valinnalla: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa. 
 
”Olen syvästi tyytyväinen, että monipuolinen liikuntajärjestökenttä on nyt asettautunut yhteisten linjausten taakse rakentamaan vision mukaista tulevaisuutta olla maailman liikkuvin urheilukansa”, sanoo SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen.
 
Seuratoiminnan laadun kehittämisprosessin vetovastuu on SLU:lla. Valmistelutyö käynnistyy jo tämän vuoden puolella. Huippu-urheilun valinnassa jatketaan huippu-urheilun kehittämistä Suomen Olympiakomitean/Huippu-urheilun muutosryhmän johdolla.Kolmen muun valinnan toteutuksesta päätetään SLU:n kevätkokouksessa 12.6.2012. 
 
Jäsenjärjestöt ratifioivat päätökset maaliskuun loppuun mennessä. “On tärkeää, että sovitut asiat käsitellään jokaisessa hallituksessa ja tehdään sitoutunut päätös, että haluamme osaltamme edistää valintoja.”
 

Huippu-urheilun valinta
 
Olympiakomitean puheenjohtaja Roger Talermo sanoo, että urheiluyhteisöllä on nyt käsissään monta hienoa elementtiä, joilla yhteisvoimin nostaa liikunnan ja urheilun tasoa kaikissa viidessä valinnassa, jotka myös vaikuttavat toisiinsa.
 
Uudistuva huippu-urheilu on yksi viidestä liikuntajärjestöjen tekemästä valinnasta Visio 2020:n toteuttamiseksi. "Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportti antaa hyvän pohjan huippu-urheilun muutostyön jatkamiselle”, Talermo sanoo.
 
Suomen Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi 17.11. huippu-urheilun muutosryhmän väliraportin lähtökohdat, tavoitteet ja ratkaisuesitysten päälinjat.
 
“Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että huippu-urheilun osaaminen on korkeatasoista, suomalainen huippu-urheilu menestyy kansainvälisesti ja huippu-urheilua arvostetaan. Suomi on paras Pohjoismaa menestyksellä ja huippu-urheilujärjestelmän toimivuudella mitattuna”, Talermo sanoo ja lisää, että lajikohtaiset tavoitteet 2020–luvulle määritellään lajien kanssa.
 
Urheilijan polun vahvistaminen on perusta rakenteiden ja toimintatapojen muutokselle. Muutosryhmän ratkaisuesityksessä korostuu huippu-urheiluyksikön perustaminen uudistuvan Olympiakomitean yhteyteen. Paralympiakomitean ja Olympiakomitean järjestörakenteellinen suhde ratkaistaan vuoden 2012 aikana.
 
“On tärkeää, että vammaishuippu-urheilu on aktiivisesti mukana muutoksia tehtäessä ja huippu-urheilua kehitettäessä, sanoo Paralympiakomitean puheenjohtaja Petri Pohjonen.
 
Muutosprojektin työryhmä valmistelee ensi vuoden aikana toteutuksen yksityiskohdat ja tarvittavat sopimukset eri toimijatahojen kanssa seuraavilla osa-alueilla: urheilijan polku lapsuudesta huipulle, huippuvaiheen ratkaisut, urheiluakatemiatoiminta, osaamisen kehittäminen, valmentajuuden vahvistaminen. Muutosryhmä esittelee raportin muutostyön toimeenpanovaiheesta Olympiakomitean valtuuskunnan kevätkokouksessa 2012.
 

Uudenlaista johtamista
 
”Liikuntajärjestöt ovat yhä enemmän uudenlaisen johtamisen tiellä, jossa asioita todellakin valmistellaan avoimesti ja yhdessä. Niitä varten SLU luo ja vahvistaa foorumeita päättää asioista yhdessä”, sanoo SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen syyskokouksen päätöksistä ja hengestä.
 
SLU ry:n vuosikokouksia kehitetään liikuntajärjestöjen yhteisen johtamisen foorumeiksi, joissa päätöksentekijöitä ovat jäsenjärjestöt. Foorumeilla päätetään isot yhteiset asiat.
 
SLU:n kokoamat foorumit edistävät liikuntajärjestöjen vuoropuhelua sekä varmistavat lajiliitoille ja muille jäsenjärjestöille kanavia vaikuttaa valintojen toteuttamiseen.
 
 
Selvitykset organisoitumisesta

Yhteinen tekeminen on kilpailuetu. SLU ry:n syyskokous päätti organisoitumisen periaatteista. Rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana on, että ne tukevat yhteisten valintojen toteutumista ja että paikallista liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa tuetaan yhä paremmin.
 
Osana SLU-yhteisön rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen kokonaisuutta SLU, Nuori Suomi ja Kunto ry selvittävät yhteisen organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen 31.3.2012 mennessä. 
 
”Viisi yhteistä valintaa on hyvä lähtökohta parantaa yhteistyötä. Nuori Suomi haluaa olla jatkossakin ennakkoluulottomasti mukana muutostyössä tuomalla oman osaamisensa ja kokemuksensa urheilijan polun lapsuus- ja nuoruusvaiheen sisältöjen rakentamiseen”, toteaa Nuoren Suomen puheenjohtaja Petteri Kilpinen.

”Lapsuusvaiheen ratkaisut ja toimenpiteet tulee johtaa niin, että ne tukevat kaikkien lasten liikkumista ja urheilua. Suomalaista seuratoimintaa on kehitettävä jatkossakin siten, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kehittyä huippu-urheilijaksi tai harrastajaksi omien motiiviensa mukaisesti. Lasten ja nuorten urheilulle on tärkeää yhteinen arvopohja, joka pohjautuu yhteisiin valintoihin”, summaa Kilpinen.
 
”Yhteistyössä on päästävä aivan uudelle tasolle, jotta voimme toteuttaa visiota ja yhteisiä valintoja. Kuntoliikuntaliitto on valmis tutkimaan organisoitumisen vaihtoehtoja. Meillä on yhteinen tavoite ja on tärkeää, että kunnioitamme toistemme eri lähtökohtia. Muutoksen juna on jo raiteilla. Tapahtuipa matkalla mitä tahansa, järjestökenttä ei tule jäämään ennalleen”, sanoo Suomen Kuntoliikuntaliiton puheenjohtaja Juha Rehula.
 
SLU-alueiden kanssa selvitetään organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen 31.3.2012 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan puheenjohtaja Seppo Sammelvuo sanoi SLU:n syyskokouksessa, että SLU-alueet ovat valmiina painamaan hankkeessa kaasua ja ovat valinneet keskuudestaan johtoryhmän valmistelemaan muutosta.


Lisätietoa:
Puheenjohtaja Timo Laitinen, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,
puh. 0400 603 561,
timo.laitinen()slu.fi

Puheenjohtaja Roger Talermo, Suomen Olympiakomitea ry,
roger.talermo()pp.sonera.net

Puheenjohtaja Petri Pohjonen, Suomen Paralympiakomitea ry,
puh. 050 2842,
petri.pohjonen()oph.fi
Puheenjohtaja Petteri Kilpinen, Nuori Suomi ry,
puh. 050 579 5555
petteri.kilpinen()tbwa.fi
Puheenjohtaja Juha Rehula, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry,
puh. 050 511 3017,
juha.rehula()eduskunta.fi
 
SLU ry:n syyskokouksen tiedote (19.11.2011) SLU.fi -sivustolta tästä.
Puheenvuoroja: https://www.youtube.com/slumedia
Suomen Olympiakomitean (17.11.2011) tiedote "Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportissa oikeat päälinjat" Olympiakomitean sivustolta tästä.
Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportti muutosryhmän sivustolta tästä.