Tiedote: Liittohallitus on huolestunut pelin koventumisesta

30.01.2024 12:46

Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus keskusteli kokouksessaan 23.1.2024 pelin koventumisesta ja sen seurannaisvaikutuksista. Liittohallitus päätti ryhtyä toimenpiteisiin, joilla huolestuttava kehitys voitaisiin pysäyttää. Toimenpiteitä selvitetään kolmella akselilla: erotuomaritoiminnan kehittämiseen liittyen, kurinpitomenettelyn selkiinnyttämisellä sekä reilun pelin periaatteiden korostamisella.

Liittohallituksen tietoon on saatettu kolme tapausta, joita on tarkasteltu myös liiton kurinpitoryhmässä. Kurinpitoryhmä on todennut, ettei se voi sääntöjen mukaan ottaa käsittelyyn kyseisiä tapauksia. Liittohallitus ei - edelleen - voi sääntöjen mukaan puuttua kurinpitäjän eikä kurinpitoryhmän toimintaan. Näin liittohallituksen mahdollisuudet ottaa kantaa rajoittuvat sääntöjen kehittämiseen, erotuomaritoiminnan ohjaamiseen ja lajin parissa vallitsevan toimintakulttuurin vahvistamiseen positiivisella tavalla. Siis toimiin, jotka eivät vaikuta välittömästi, mutta parantavat tilannetta jatkossa.

Pelin koveneminen ei näy ainoastaan kurinpidollisesti. Vain muutama vuosi sitten ringette kuului verrokkiryhmässään turvallisimpiin lajeihin. Tämä merkitsi myös sitä, että lajin vakuutusmaksut olivat edullisempia. Muutamassa vuodessa tilanne on muuttunut. Loukkaantumisia on tapahtunut sen verran enemmän, että se näkyy kasvaneina vakuutuskustannuksina. Tämä valitettava kehitys on todettu myös julkisuudessa.

Pelaajiemme taidot ovat jatkaneet kehittymistään ja samalla vauhti ja pelitempo ovat kasvaneet. Tämä sinänsä tärkeä ja tavoiteltava kehitys on vaikuttanut myös pelitilanteisiin. Kontaktit ovat kovempia, kohtaamisvauhti suurempi, törmäämistilanteiden hallinta haastavampaa ja näiden yhdistelmänä loukkaantumisriski on kasvanut.

Pelin kiihkeyden ja fyysisyyden lisääntyessä myös peliin kuulumattomat otteet kovenevat. Kärkipelaajamme ovat niin kokeneita ja erotuomaritoiminta ylimmillä sarjatasoilla sen verran varmempaa, että tällaiset tilanteet ovat harvinaisempia. Nuorempien sarjojen kohdalla kielteisten tunteiden hallinta on haastavampaa eikä kahdella erotuomarillakaan näe aivan kaikkea.

Liittohallituksen toimien tavoitteena on kiinnittää kaikkien huomio tilanteeseen, etsiä keinoja, joilla varmistetaan yhdessä ringeten turvallisuus sekä katsoa, onko löydettävissä keinoja terävöittää kurinpitoa niissä tapauksissa, joissa sellaista tarvitaan. Esitetyt kolme toimintalinjaa käynnistetään viiveettä ja näitä kaikkia käsitellään uudestaan seuraavassa liittohallituksen kokouksessa helmikuussa.

Jokaista ringettetoimijaa pyydetään suhtautumaan sekä loukkaantumisriskiin että peliin kuulumattomiin otteisiin hyvin vakavasti. Jo mainittujen tahojen ohella näiden asioiden käsittely on aivan keskeistä valmennuksessa ja valmentajakoulutuksessa. Jokainen valmentaja on omalta osaltaan ja omalle joukkueelleen vastuussa siitä, että ringette on jokaiselle harrastajalleen, tasosta riippumatta, turvallinen ja palkitseva. Näihin kuuluu vastustajan kunnioittaminen aina, niin pelitilanteessa kuin sen ulkopuolellakin.

Yhdessä tekemällä saamme kopin tästäkin asiasta. Toivottavasti mahdollisimman pian.

Markku Koli
Puheenjohtaja