Ehdollepano Suomen Ringetteliitto ry hallitukseen

06.09.2023 18:59

Suomen Ringetteliitto ry:n liittokokous järjestetään lauantaina 28.10.2023 Helsingissä. Muiden päätösten ohella liittokokous valitsee jäsenet seuraavaan liittohallitukseen nykyisten erovuoroisten tilalle. Lokakuun liittokokouksessa on kolme erovuoroista liittohallituksen jäsentä, Mika Ahonen, Petri Pylvänäinen ja Marja Salenius. Heistä voidaan valita uudelleen toiseksi peräkkäiseksi kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi Mika Ahonen ja Marja Salenius. Muiden liittohallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Liittohallituksen valintaa pohjustamaan on nimetty ehdollepanotoimikunta, jonka jäseniä ovat Kari Lahti ja Lea Mäkelä.

Ehdollepanotoimikunta tiedustelee erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten mahdollisuuksia jatkaa toimissaan sääntöjen mukaisten enimmäisaikojen puitteissa. Tätä ei kuitenkaan pidetä henkilövalintojen lähtökohtana, vaan ehdollepanotoimikunta pyrkii muodostamaan perustellun kokonaisesityksen liittokokouksen päätöksentekoa varten.

Ehdollepanotoimikunta esittää ehdotuksensa perusteineen liittokokoukselle. Ehdotus saatetaan liittohallitukselle ja jäsenistölle tiedoksi ennen liittokokousta.

Ehdollepanotoimikunta pyytää Suomen Ringetteliiton jäseniä antamaan ehdotuksensa vuodelle 2024 kaksivuotiskaudeksi valittavan liittohallituksen jäseniksi. Ehdotukset pyydetään tekemään viimeistään 30.9.2023 lähettämällä ne kirjallisesti sähköpostilla Kari Lahti, kari.lahti@pp.phnet.fi.

Lisätietoja antaa ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja Kari Lahti 0400358450.

Ehdotukset pyydetään perustelemaan. Toivomme perusteluissa ringettetaustan ohella tietoja myös ehdokkaan muista osaamisista ja vahvuuksista.

Lahdessa 4.9.2023

Kari Lahti
Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja