Ringetteliitto hakee toimitsijoiden ja erotuomareiden pääkouluttajia ja tuomariasettelijaa

08.05.2023 00:00

Suomen Ringetteliitto ry ylläpitää lajin valtakunnallista kilpailutoimintaa Suomessa SM-sarjan, Ykkössarjan ja B-sarjan sekä eri turnausten muodossa. Toiminnan kehittämiseksi haemme nyt toimitsijoille ja erotuomareille pääkouluttajaa sekä naisten SM-sarjan ja C-SM-turnauksen otteluille tuomariasettelijaa oto-periaatteella.   

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa kotimaisen ringeten kehitykseen yhdessä Erotuomari- ja toimitsijatyöryhmän (ETT) kanssa.  

Hae avoinna olevia tehtäviä su 28.5.2023 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan ett@ringette.fi. Lisätietoja tehtävistä antaa ETT:n puheenjohtaja Katriina Keskitalo, ett@ringette.fi.  

Toimitsijoiden pääkouluttajan tehtävä  

Edellytämme tehtävään valittavalta urheilun toimitsijapuolen vahvaa osaamista, aitoa halua kehittää ringetteä, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä liiton eri sidosryhmien kanssa sekä työn luonteen vaatimaa joustavuutta ajankäytössä. Lisäksi hakijalla tulee olla hyvät tietotekniikka- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen).

Pääkouluttajan pääasiallinen tehtävä on suunnitella ja toteuttaa seurojen toimitsijavastaavien vuosittaiset koulutukset sekä osallistua erotuomari- ja toimitsijatyöryhmän työskentelyyn.  

Kouluttajan tehtävä on kausiluonteista ja osa-aikaista ja se soveltuu hyvin tehtäväksi muun työn ohessa. Kouluttaja sitoutuu toimimaan Suomen Ringetteliiton vuosi- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Tehtävästä maksetaan kulukorvauksien lisäksi vuosittain erikseen sovittava kiinteä korvaus.  

Pääkouluttajan tehtäviin kuuluu: 

 • Laatia koulutuksen toimintasuunnitelma ja sitoutua sen toteutukseen 

 • Osallistua sovittuihin koulutustoimintaa ylläpitäviin työpalavereihin  

 • Toteuttaa tarvittavat koulutustapahtumat seurojen toimitsijavastaaville 

 • Pitää yllä listaa seurojen toimitsijavastaavista 

 • Ylläpitää ja tarvittaessa tuottaa toimitsijakoulutusmateriaaleja  

 • Yhteistyössä liiton palvelukeskuksen kanssa vastata koulutukseen liittyvien asioiden tiedottamisesta 

 • Oman osaamisen ja kiinnostuksen rajoissa voi osallistua tulospalvelun ja sähköisten tilastointien kehitykseen

Käytännön työssä keskeistä on tiivis yhteistyö seurojen, seurojen toimitsijavastaavien, liiton toimi- ja luottamushenkilöiden sekä työryhmien kanssa. 
 

Erotuomareiden pääkouluttajan tehtävä 

Kouluttajalta odotetaan käytännön kokemusta joukkuelajeista ja erotuomaritoiminnasta. Liikunnallinen tai pedagoginen koulutus on suotavaa. Tehtävä soveltuu mahdollisesti myös opiskeluvaiheessa olevalle. Ringeten sääntötuntemus ei ole välttämätön, mutta se katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös hyvä esiintymistaito, kokemus ja näkemys johtamisesta sekä taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi hakijalla tulee olla hyvät tietotekniikka- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen). 

Pääkouluttajan pääasiallinen tehtävä on suunnitella ja toteuttaa liittotason tuomareiden ja aluekouluttajien koulutukset sekä osallistua erotuomari- ja toimitsijatyöryhmän työskentelyyn.  

Kouluttajan tehtävä on kausiluonteista ja osa-aikaista ja se soveltuu hyvin tehtäväksi muun työn ohessa. Kouluttaja sitoutuu toimimaan Suomen Ringetteliiton vuosi- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Tehtävästä maksetaan kulukorvauksien lisäksi vuosittain erikseen sovittava kiinteä korvaus.  
 
Pääkouluttajan tehtäviin kuuluu: 

 • Laatia koulutuksen toimintasuunnitelma ja sitoutua sen toteutukseen 

 • Osallistua sovittuihin koulutustoimintaa ylläpitäviin työpalavereihin 

 • Osallistua lajin kehittämiseen erotuomareiden näkökulmasta 

 • Osallistua lajisääntöjen kehittämiseen 

 • Päivittää tuomareiden toimintatavat vuosittain ennen kauden alkua ja tarpeen vaatiessa 

 • Laatia koulutusmateriaali liittotuomareiden kausi- ja välikoulutuksiin 

 • Laatia koulutusmateriaali aluetuomareiden kausikoulutukseen 

 • Yhteistyössä liiton palvelukeskuksen kanssa vastata koulutukseen liittyvien asioiden tiedottamisesta 

 • Vastaanottaa ilmoittautumiset koulutuksiin yhteistyössä liiton sarjatoiminta- ja hallintopäällikön kanssa 

 • Toimia kouluttajana liittotuomareiden kausi- ja välikoulutuksissa 

 • Käydä seuraamassa liiton alaisten sarjojen otteluita säännöllisesti (n.1 / krt kuukaudessa) 

 • Toimia erotuomarijohtajana Tie Huipulle -tapahtumassa 

 • Toimia erotuomarijohtajana C-nuorten SM-turnauksessa 

 • Laatia otteluvalvojien palautteen perusteella ehdotus SM-sarjan välierien tuomareista 

 • Laatia otteluvalvojien palautteen perusteella ehdotus tuomareista kansainvälisiin tapahtumiin 

 
Ringeten SM-sarjan ja C-SM-turnauksen tuomariasettelija  

Tuomariasettelijan pääasiallinen tehtävä on tehdä tuomariasettelut naisten SM-sarjan alkusarjaan, jatkosarjaan sekä karsintasarjaan. Lisäksi tehtävänä on C-SM-turnauksen erotuomariasettelujen tekeminen. Asetteluissa tehdään yhteistyötä erotuomareiden pääkouluttajan kanssa.  

Asettelijan tehtävä on kausiluonteista ja osa-aikaista ja se soveltuu hyvin tehtäväksi muun työn ohessa. Asettelija sitoutuu toimimaan Suomen Ringetteliiton vuosi- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Tehtävästä maksetaan kulukorvauksien lisäksi vuosittain erikseen sovittava kiinteä korvaus.