Ringeten palkitsemisjärjestelmä uudistuu

17.02.2023 12:22

Suomen Ringetteliitto uusii vaiheittain palkitsemisjärjestelmiään keväästä 2023 alkaen. Uusimisen taustalla on eri järjestelmien hajanaisuus ja ringeten laji-ilmeen uudistuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Ensimmäiseksi uusitaan luottamus- ja toimihenkilöiden palkitseminen. Ringetteliiton 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin liittyen julkistetaan suomalaisen ringeten kunniagalleria ja sen ensimmäiset jäsenet. Kauden 2023-24 päättyessä täsmennetään valtakunnallisten kilpasarjojen ja -turnausten palkitsemisperiaatteita. 

Luottamus- ja toimihenkilöiden palkitsemisjärjestelmä on perua vuonna 1999 käynnistetystä menettelystä, jota on sittemmin täydennetty. Järjestelmä on todettu hajanaiseksi ja lyhyempiä tai aivan erityisiä ansiota huomioimattomaksi. Lisäksi moniulotteinen järjestelmä on hallinnollisesti kuormittava. Uudessa luottamus- ja toimihenkilöiden palkitsemisjärjestelmässä yhdistetään kaksi erillistä kokonaisuutta yhteen. 

Seuroille luodaan nykyistä helpompi ja aikavaatimuksiltaan matalamman kynnyksen tapa kiittää luottamus- ja toimihenkilöitään. Se toteutuu uudella Kunniakirjalla, jonka myöntämis- ja allekirjoitusoikeus annetaan seuroille. 

Liitosta haettavat Pronssiset ja Hopeiset ansiomerkit ovat haettavissa myös poikkeuksellisista saavutuksista ilman aikaisempia huomionosoituksia. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pelkästä seuratyöstä, ilman toimintaa alue- tai liittotasolla. Kultaiseen ansiomerkkiin ei kuitenkaan jatkossa liitetä automaattisesti kunniajäsenyyttä. Kaikkiin ansiomerkkeihin liittyy Kunniakirja.

Uudistuksen yhteydessä halutaan huomioida myös pitkän pelaajauran (yli 12 vuotta) tehneiden siirtymistä toimi- tai luottamushenkilöksi. Tällaiselle henkilölle voidaan myöntää pronssinen ansiomerkki ilman aiemmin myönnettyä Kunniakirjaa. 

Muutoksen yhteydessä aiemmat ansiomerkit säilyttävät asemansa. Henkilöt, joille aiempia ansiomerkkejä on myönnetty, voivat syksystä 2023 alkaen halutessaan lunastaa käyttöönsä uuden vastaavan ansiomerkin, ilman Kunniakirjaa. 

Kevään 2023 luottamus- ja toimihenkilöiden huomionosoitukset haetaan uusituilla perusteilla, jotka julkaistaan liiton nettisivuilla kohdassa ”Palkitseminen”. Samasta paikasta löytyy myös aiempien ansiomerkkien vastaavuus uusiin. 

Ringetteliitto kannustaa seurojaan palkitsemaan luottamus- ja toimihenkilöitään aina, kun perusteet ovat riittäviä. Suomalaisessa tapakulttuurissa kiittämistä ei ole koskaan liikaa. 

Keväällä 2023 huomionosoitukset on haettava 2.4.2023 mennessä. Hakulomake löytyy täältä

Seurojen käyttöön on laadittu pelkistetyt huomionosoitusten hakuperiaatteet.
 

PELKISTETYT HUOMIONOSOITUSTEN HAKUPERIAATTEET 

Ringetteliitto toivoo, että seurat käyttävät mahdollisimman laajasti luottamus- ja toimihenkilöiden huomionosoitusjärjestelmää. Liitto suhtautuu hakemuksiin myönteisesti, vaikka ne olisivat jossain suhteessa puutteellisia ja oikaisee mahdollisia virheitä huomionosoitustason ennakkovalinnassa. 


Kunniakirja 

 • Myönnetään mistä tahansa hyvin tehdystä toimesta ringeten hyväksi 

 • Edellyttää 3 vuoden minimiaikaa ringeten luottamus- tai toimihenkilönä taikka tukijana 

 • Liitto luovuttaa digitaalisen Kunniakirjapohjan, jota seurat käyttävät 

 • Seurat tulostavat, allekirjoittavat ja luovuttavat Kunniakirjan 

 

Pronssinen ansiomerkki ja Kunniakirja 

 • Myönnetään mistä tahansa ansiokkaasti tehdystä toimesta ringeten hyväksi 

 • Edellyttää 6 vuoden minimiaikaa ringeten luottamus- tai toimihenkilönä taikka tukijana, kuitenkin vähintään 3 vuotta edellisestä (Kunniakirja) 

 • Siirtymäaikana 2023-25 Kunniakirjaa ei edellytetä aiempana ansiona 

 • Voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta toiminnasta liittotasolla ilman aikarajaa 

 • Voidaan myöntää pitkän pelaajauran (yli 12 vuotta) tehneelle ja sitten luottamus- tai toimihenkilöksi siirtyneelle 3 vuoden minimiajan jälkeen 

 • Seurat luovuttavat omissa tilaisuuksissaan 

 

Hopeinen ansiomerkki ja Kunniakirja 

 • Myönnetään mistä tahansa erityisen hyvin tehdystä toimesta ringeten hyväksi 

 • Edellyttää 10 vuoden minimiaikaa ringeten luottamus- tai toimihenkilönä taikka tukijana, kuitenkin vähintään 4 vuotta edellisestä. 

 • Voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta koko suomalaisen ringeten hyväksi ilman aikarajaa 

 • Voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle henkilölle 

 • Seurat luovuttavat omissa tilaisuuksissaan 

 

Kultainen ansiomerkki ja Kunniakirja 

 • Myönnetään mistä tahansa poikkeuksellisen ansiokkaasti tehdystä toimesta ringeten hyväksi 

 • Edellyttää 10 vuoden minimiaikaa ringeten luottamus- tai toimihenkilönä taikka tukijana, kuitenkin vähintään 4 vuotta edellisestä.  

 • Voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle henkilölle, ei kuitenkaan suoraan 

 • Liitto luovuttaa omissa tai seuran tilaisuuksissa