RINGETEN MM-KISAT 2023-2025

17.11.2022 13:10

Kansainvälinen Ringetteliitto IRF ja sen jäsenmaat kokoontuivat Espoossa WRC2022-tapahtuman aikana epävirallisiin kokouksiin. Kokousten pääasiallisina aiheina olivat IRF:n toiminnalliset muutokset ja kansainväliset tapahtumat, mukaan lukien lajin tulevat MM-kisat. Kokouksissa sovittiin periaatteita, joiden mukaisesti IRF tulee tekemään päätöksensä, kun sen virallinen kokous pidetään joulukuun puolivälissä.

Sekä IRF:n että Suomen ja Kanadan kahdenvälisissä kokouksissa korostettiin koronapandemian vaikuttaneen merkittävästi liittojen toimintaan ja talouteen. Vaikka IRF:n päätös MM-kisojen järjestämisestä parittomina vuosina on voimassa, sekä Suomi että Kanada totesivat peräkkäisten vuosien muodostavan taloudellisen ja toiminnallisen haasteen.

Kahdenvälisessä tapaamisessa korostui erityisesti U21-nuorten mahdollisuus kokea lajin huipputapahtuma omassa ikäluokassaan. Tästä syystä vuonna 2023 pyritään järjestämään U21-nuorten ringeten MM-kisat.

Naisten MM-kisojen osalta sekä Suomi että Kanada totesivat tarpeen rakentaa kokonaisvaltainen maajoukkueohjelma pitemmällä aikavälillä kuin vajaassa vuodessa. IRF hyväksyi tämän lähtökohdan vuodelle 2023. Seuraavat täysimittaiset MM-kisat järjestettäisiin siten vuonna 2025, myöhemmin päätettävässä maassa. Kanada ilmaisi valmiutensa myös tähän.

Kanada ilmaisi halukkuutensa järjestää ringeten MM-kisat syksyllä 2023 siten, että tapahtuma toimisi samalla lajin 60 juhlavuoden päätapahtumana. Vaikka juhlatapahtuma ei sisältäisi Sam Jacks Poolia, siihen toivottiin voitavan osallistua useammalla naisten joukkueella. Tapahtuma ajoittuisi loka-marraskuulle ja tapahtuma pyrittäisiin järjestämään maan itäosassa.

Suomen Ringetteliitto sitoutuu IRF:n päätökseen ja selvittää mahdollisuudet koota tapahtumaan U21-maajoukkueen ohella 1-2 Suomea edustavaa naisjoukkuetta. Kanadan ringetteliitto toimii samoin. Tavoitteena on korkeatasoinen, useamman naisjoukkueen sisältävä juhlaturnaus. Liitto tukee rajoitetusti osallistuvia joukkueita.

Mikäli U18 -nuorten keskuudessa on riittävästi kiinnostusta, tapahtumaan liitetään myös ikäluokan kahdenvälisen kehitysohjelman käynnistys. Liitto tulee lähiaikoina kartoittamaan kiinnostuksen sekä naisten että U18 -nuorten osallistumiseen.

 

Lisätiedot: puheenjohtaja Markku Koli, puheenjohtaja@ringette.fi