EHDOLLEPANO SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEEN

31.08.2022 10:40

Suomen Ringetteliitto ry:n liittokokous järjestetään 8.10.2022. Muiden päätösten ohella liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan ja jäsenet seuraavaan liittohallitukseen nykyisten erovuoroisten tilalle. Lokakuun liittokokouksessa on puheenjohtaja Markku Kolin lisäksi kolme erovuoroista liittohallituksen jäsentä, Sanja Hovilainen, Kati Iso-Kuusela ja Sari Rask. Jokainen heistä voidaan valita uudelleen toiseksi peräkkäiseksi kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Muiden liittohallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Liittohallituksen valintaa pohjustamaan on nimetty ehdollepanotoimikunta, jonka jäseniä ovat Kari Lahti, Lea Mäkelä ja Marja Salenius.

Ehdollepanotoimikunta tiedustelee erovuorossa olevan puheenjohtajan sekä liittohallituksen jäsenten mahdollisuuksia jatkaa toimissaan sääntöjen mukaisten enimmäisaikojen puitteissa. Tätä ei kuitenkaan pidetä henkilövalintojen lähtökohtana, vaan ehdollepanotoimikunta pyrkii muodostamaan perustellun kokonaisesityksen liittokokouksen päätöksentekoa varten.

Ehdollepanotoimikunta esittää ehdotuksensa perusteineen liittokokoukselle. Ehdotus saatetaan liittohallitukselle ja jäsenistölle tiedoksi ennen liittokokousta.

Ehdollepanotoimikunta pyytää Suomen Ringetteliiton jäseniä antamaan ehdotuksensa liiton puheenjohtajaksi ja vuodelle 2023 kaksivuotiskaudeksi valittavan liittohallituksen jäseniksi. Ehdotukset pyydetään tekemään viimeistään 20.9.2022 lähettämällä ne kirjallisesti sähköpostilla Kari Lahti, kari.lahti@pp.phnet.fi.

Lisätietoja antaa ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja Kari Lahti 0400358450.

Ehdotukset pyydetään perustelemaan. Toivomme perusteluissa ringettetaustan ohella tietoja myös ehdokkaan muista osaamisista ja vahvuuksista.

 

Lahdessa 31.8.2022

Kari Lahti

Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja