Ringetteliiton kevätkokous 7.5.2022 Kisakalliossa

07.05.2022 12:25

Suomen Ringetteliiton kevätkokous järjestettiin Kisakalliossa 7.5.2022 hybridimallilla. Kokousedustajia osallistui tilaisuuteen sekä paikanpäällä että etäyhteydellä. Kevätkokoukseen osallistui yhteensä 21 jäsenseuraa.

Ennen kevätkokousta palkittiin ansioituneita henkilöitä, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen ringeten hyväksi. Heille on myönnetty kausien 2020-2022 aikana liiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi tai pitkäaikaisesti liiton tai sen alueiden toimielimissä erittäin merkittävästi edistänyt ringeten kehitystä maassamme. Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi. Kultaisen ansiomerkin saaja kutsutaan samalla liiton kunniajäseneksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti liiton, sen alueiden tai seurojen toimielimissä ja toiminnallaan edistänyt suomalaista ringetteä. Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi.

Kultainen ansiomerkki:

Salla Mäkelä, 2020
Timo Himberg, 2020
Kim Forsblom, 2020
Sini Forsblom, 2020
Mika Salminen, 2020
Marja Salenius, 2020
Päivi Reiman, 2020
Pekka Karvinen, 2020
Tommi Tuominiemi, 2021
Håkan Malmlund, 2021

Hopeinen ansiomerkki:

Petri Pylvänäinen 2021

Kuvasta puuttuu: Timo Himberg, Mika Salminen ja Pekka Karvinen
Kevätkokous vahvisti vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

Ennen kokouksen alkua liiton puheenjohtaja piti avauspuheenvuoron ringetteliiton strategiaan sekä lajin kasvumahdollisuuksiin liittyen.

Kevätkokouksessa esiteltiin vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta toimintavuodelta 2021 ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin ja liittokokous myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Lisäksi liittokokous vahvisti tarkennetun talousarvion toimintavuodelle 2022 käytettäväksi liiton talousseurannan pohjana.

Liiton kurinpitäjäksi valittiin Nina Salmela ja kurinpitoryhmäksi Veera Innanen, Kimmo Kalliomäki ja Maria Koponen.

Kaikki kokousmateriaalit löytyvät vuosikokoukset -sivulta.