Päivitetty koronatiedote: Ringeten harjoitus- ja kilpailutoiminta jatkuu tammikuussa voimassa olevien rajoitusten puitteissa (13.1.)

29.12.2021 20:30

päivitetty 13.1.2022

 

Koronatilanteen heikentyessä myös urheiluun kohdistuvat rajoitukset tiukentuvat koskien ottelutapahtumien järjestämistä, yleisöä ja liikuntatilojen käyttöä. Näin ollen vallitseva koronatilanne vaikuttaa kevätkaudella eri sarjatasojen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan.

Suomen Ringetteliitto ry noudattaa kaikessa toiminnassaan viranomaisohjeita ja tukeutuu tulkinnoissaan Suomen Olympiakomitean lajeille antamiin ohjeisiin. Tästä löydät Olympiakomitean koronasivuston: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

Aluehallintovirastojen asettamat rajoitukset ovat aluekohtaisia, ja vaihtelevat sekä laajuudeltaan että voimassaoloajaltaan. On tärkeää, että toimijat tarkastavat oman paikkakuntansa tilanteen AVI:n sivuilta ja noudattavat paikallisten viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia.

Tästä löydät voimassa olevat yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset.

Koronarajoitukset eivät koske ammattiurheilua. Ringeten osalta tämä tarkoittaa naisten kilpasarjoja (SM- ja Ykkössarjat), joiden sarjatoiminta jatkuu tammikuussa otteluohjelman mukaisesti, elleivät kunnallisesti annetut määräykset sitä jossain suhteessa rajoita.

Muutoin ringettetoiminta seuroissa voi jatkua vallitsevien rajoitusten puitteissa paikallisia ohjeita noudattaen. Mikäli paikalliset rajoitukset eivät toisin määrää, voi lasten ja nuorten valtakunnallinen ja alueellinen kilpailutoiminta jatkua. Ottelusiirtoihin tulee kuitenkin varautua, ja toivomme jälleen kärsivällisyyttä kaikilta toimijoilta asian suhteen. Kaikki ottelusiirrot tulee koordinoida yhdessä sarjapäällikön, erotuomariasettelijan ja vierasjoukkueen kanssa. Otteluille tulee etsiä uusi ajankohta sarjojen päättymisaikataulut huomioiden.

Ringetteliitto on päivittänyt 13.1.2022 kilpasarjojen sivulla ohjeitaan poikkeukset kilpailutoimintaan koronan vuoksi sekä ohjeistus yksittäiseen otteluun. Pyydämme huomioimaan, että sarjoja pyritään jatkamaan otteluohjelmien mukaisesti voimassa olevien rajoitusten puitteissa ja vain terveenä tulee osallistua joukkueen toimintaan. Ottelutapahtumiin osallistuville suositellaan vahvasti kotitestin tekemistä ennen ottelupaikalle lähtöä. Mahdollisia ottelusiirtoja tehdään, mikäli joukkue ei useista koronatartunnoista johtuen pysty asettamaan sääntöjen vaatimaa minimikokoonpanoa otteluun. 

Sarjaohjelman mukaisesti pelattavien otteluiden osalta joukkueenjohtajien tulee kommunikoida vierasjoukkueelle ja ottelun erotuomareille paikallisista rajoituksista ja jäähallilla voimassa olevista ohjeista ja käytännöistä. Paikkakunnilla, joilla on voimassa yleisö- ja kokoontumisrajoituksia, ottelun järjestämiseen osallistuvat vain tarvittavat toimijat kuten joukkueen johtoryhmät, ottelutoimitsijat ja erotuomarit. Naisten kilpasarjojen otteluun voi edellä mainittujen lisäksi osallistua loukkaantunut pelaaja, katsomovalmentaja, maajoukkuevalmentaja, otteluvalvoja, ottelun kuvaaja ja selostaja sekä liiton toimi- tai luottamushenkilö.

Liitto seuraa pandemiatilannetta sekä viranomaispäätöksiä säännöllisesti. Seuroja ja joukkueita kehotetaan tekemään samoin ja informoimaan myös Ringetteliiton henkilöstöä paikallisen tilanteen olennaisista muutoksista. Liitto tiedottaa seuroja viiveettä, kun sen osalta ohjeistuksiin tulee muutoksia. Mikäli koronatilanne ja rajoitukset pitkittyvät, voi Suomen Ringetteliitto kilpailunjärjestäjänä tehdä muutoksia sarjajärjestelmiin käynnissä olevaa kautta koskien. Tätä tilannetta arvioidaan Ringetteliiton liittohallituksessa ja kilpailutoiminnan työryhmässä jo tammikuun kokouksissa.

Samoin tammikuun lopulle suunnitellun Tie Huipulle -tapahtuman toteutumista arvioidaan viimeistään tammikuun puolivälissä tuolloin tiedossa ja voimassa olevien rajoitusten pohjalta.

 

Koronatilanteen vaikutus liiton alaisiin sarjoihin

Naisten SM-jatkosarja, SM-karsintasarja, Ykkössarja: Ottelut jatkuvat sarjaohjelman mukaisesti. Harjoitusvuorojen osalta seurat noudattavat kuntakohtaisia ohjeita. Mikäli paikkakuntakohtaisia poikkeuksia ilmenee, eikä joukkueella ole käytössään harjoittelu- tai kilpailuolosuhdetta kunnallisista määräyksistä johtuen, siirretään otteluita myöhemmin pelattavaksi sarjojen päättymisaikataulut huomioiden. Kilpailupäällikkö koordinoi tarvittavat ottelusiirrot yhdessä joukkueiden kanssa.

BSM ja CSarja: B ja C-ikäluokan valtakunnallisten sarjojen osalta otteluita saatetaan joutua siirtämään alueellisten viranomaisten antamien rajoitusten tai suositusten vuoksi. Erityisesti BSM-sarjassa ottelusiirtoihin tulee varautua, mikäli ottelupaikkakunnilla on rajoitettu yli 18-vuotiaiden harrastustoimintaa. Mikäli joukkueella ei ole käytössään koko ikäluokan toimintaa mahdollistavaa harjoittelu- tai kilpailuolosuhdetta, siirretään ko. joukkueen otteluita myöhemmin pelattavaksi sarjojen päättymisaikataulut huomioiden. Harjoitusvuorojen osalta seurat noudattavat kuntakohtaisia ohjeita.

 

Lisätiedot:  

Toiminnanjohtaja Anu Pitkänen toiminnanjohtaja@ringette.fi p. 050 3759223  

Kilpailupäällikkö Päivi Reiman paivi.reiman@ringette.fi p. 040 7083088 

 

Lisätietoa ringetteseurojen toimialueilla olevista rajoituksista ja suosituksista:

Aluehallintoviraston nettisivut 

Sairaanhoitopiirit: 

Etelä-Suomen alue: Helsingin ja Uudenmaan, sekä Päijät-Hämeensairaanhoitopiirit 

Itä-Suomen alue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit 

Länsi-Suomen alue: Kanta-HämeenPirkanmaanSatakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit 

Lisäksi ajankohtaista tietoa koronavirukseen liittyen löydät Valtioneuvoston ja THL:n nettisivuilla.