Päivitettyä tietoa koronapandemiaan liittyen

04.12.2021 11:55

Päivitetty 10.12.2021

 

Usealla alueella on astunut tai astuu lähipäivinä voimaan AVI:n rajoituksia koskien yleisötilaisuuksia, urheilutapahtumia ja tilojen käyttöä. Rajoitukset eivät ole laajuudeltaan yhteneväiset eri alueilla, joten tarkista aina oman AVI:n sivuilta mitä rajoituksia alueellesi kohdistuu. Ottelutapahtumiin liittyen joukkueenjohtajien tulee kommunikoida vastustajalle paikallisista rajoituksista ja suosituksista.

Voimassa olevat koronarajoitukset mahdollistavat tällä hetkellä kaikkien ikäryhmien kilpailu- ja harrastustoiminnan, mutta koronapassia saatetaan edellyttää yleisöltä ja muilta toimijoilta.

Tästä löydät voimassa olevat yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset.

 

Kokoontumisrajoitukset ja koronapassi

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville rajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn ja kokoontumisrajoitusta suuremman yleisömäärän. Vaatimus koronapassista ei koske yleisötilaisuuden työntekijöitä eikä urheilijoita ja toimitsijoita. Mikäli koronapassia ei oteta käyttöön, tulee tapahtumanjärjestäjän valvoa yleisömäärää tai ottelut pelataan kokonaan ilman yleisöä.

 

Tilojen käyttöä koskevat rajoitukset ja koronapassi

Aluehallintoviranomaiset ovat antaneet osalla alueista tartuntatautilain 58 d:n perusteella päätöksen, jonka mukaan asiakas- ja yleisötiloista vastaavan toimijan on järjestettävä tilojen käyttö niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktien aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu- ja liikunta- huvi- ja virkistystoimintaan käytettäviä tiloja, esimerkiksi kuntosaleja ja sisäliikuntatiloja. Päätöksen ulkopuolelle on rajattu ammattiurheilu (Ringeten osalta SM- ja Ykkössarja).

Velvoitteesta voidaan poiketa ottamalla käyttöön koronapassi. Tällöin koronapassia edellytetään kaikissa urheilutilojen käyttöä koskevissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa olevilta mukaan lukien urheilijat, toimihenkilöt, valmentajat, erotuomarit ja toimitsijat.

 

Seuratoiminnassa huomioitavaa:

  • Toiminnan järjestäjän (seurat) on noudatettava oman Aluehallintoviraston asettamia määräyksiä koskien mm. tapahtuman maksimi osallistujamäärää, etäisyys- ja hygieniavaatimuksia. Määräykset kohdistuvat niin ottelutapahtumiin kuin harjoituksiinkin. Kunnat voivat antaa tarkentavia ohjeita, esimerkiksi kaupunkien liikuntatilojen käytöstä ja yhteisistä toimintatavoista seurojen kesken.
  • Rajoituksista voi vapautua ottamalla käyttöön koronapassin (ohjeet: STM/Koronapassi). Koronapassia ei voi kysyä alle 16-vuotiaalta.
  • Koronapassin tarkistus: Koronapassi tarkistetaan jokaisen tapahtuman yhteydessä, mihin kohdistuu AVI:n asettama rajoitus ja järjestäjä on valinnut käyttävänsä koronapassia ja tarkistuksen suorittaa tapahtumaa/toimintaa järjestävä tai tilojen käytöstä vastaava taho.
  • Koronapassin vaatimus ei koske ammattiurheilua eikä hallissa töissä olevia henkilöitä. Ringetteliiton osalta tämä tarkoittaa naisten kilpasarjoja (SM- ja Ykkössarja). Koronapassia ei edellytetä näiden sarjojen joukkueiden harjoituksissa tai ottelutapahtumissa pelaajilta, joukkueen toimihenkilöiltä, erotuomareilta ja ottelutoimitsijoilta.

 

Suosittelemme seuraamaan viranomaisohjeiden lisäksi lajien yhteisiä ohjeita Olympiakomitean sivustolta: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

 

Lisäksi pyydämme kaikkia ringetteharrastajia huomioimaan, että koronatartuntojen lisääntyessä on odotettavissa, että annetut rajoitukset ja suositukset tulevat säilymään kevääseen saakka. Koska on mahdollista, että ne vielä kiristyvät monen eurooppalaisen maan mallia seuraten, Suomen Ringetteliitto suosittelee vahvasti jokaisen lajimme parissa toimivan rokottautumista kansallisen ohjelman mukaisesti. Mikäli rajoituksia yhä kiristetään ja koronapassi yhä yleistyy, on mahdollista, että siitä tulee edellytys kaikkiin tapahtumiin osallistumiselle.


Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anu Pitkänen, p. 0503759223, toiminnanjohtaja@ringette.fi