30 seuratapaamista - 103 ringetteaktiivia - 120 kehityskohdetta

03.03.2021 11:37

Seuratapaamiset otettiin positiivisesti vastaan

  • 30 verkkotapaamista
  • 103 seuratoimijaa
  • 120 kehitystoivetta ringeten kehittämiseksi

Koska koronan takia liiton perinteiset seurakäynnit ovat kuluneen kauden aikana olleet haasteellisia toteuttaa, päätimme hyödyntää uusien digitaalisten välineiden tuoman mahdollisuuden seurayhteistyössä. Tarjosimme syyskuusta lähtien tunnin mittaisia seurakohtaisia tapaamisia kaikille ringetteseuroille, erotuomarikerhoille ja Suomen Ringettevalmentajille verkon kautta.

Tapaamisten tavoitteina oli

  • liiton ja seurojen yhteistyön kehittäminen
  • keskustella seuran nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista
  • kerätä toiveita siitä, mitä tukea seura/jäsen kaipaa liitolta ja sopia niihin liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Tähän mennessä on ehditty pitää tapaaminen lähes kaikkien liiton jäsenien kanssa. Yhteensä tapaamisia on ollut 30 ja niihin on osallistunut 103 seuratoimijaa ja erotuomaria. Tapaamiset on pääsääntöisesti toteutettu iltaisin, jotta vapaaehtoisilla ringetteihmisillä on ollut mahdollisuus osallistua niihin.

Tapaamisten punaisena lankana on ollut, että liitto on kuuntelijan roolissa ja seurat pääsevät kertomaan omia kuulumisiaan. Tavoitteena on ollut tulla tutuksi puolin ja toisin sekä madaltaa yhteydenpitoa jatkossakin. Jokaisessa tapaamisessa on keskustelu seuran kehittämisestä ja kysytty myös mitä apua seura toivoo liitolta niihin. Seuran kehityskohteet ovat olleet pienistä arkisista asioista isompiin kehityskohteisiin. Päällimmäisenä ovat olleet valmentajien työn tukemiseen ja ensi kauden joukkueiden muodostamiseen liittyvät tarpeet ja suunnitelmat. Tapaamisten lopuksi on käyty läpi seuran lisenssitilastot vuosilta 2001-2020.

Vaikka tapaamisissa on käyty läpi seuran kehittämistä niin yhtä tärkeässä roolissa on ollut liiton toiminnan kehittäminen. Toiveiden tynnyri on ollut auki ja olemme keränneet seuroilta liitolle noin 120 kehitystoivetta. Toiveet ovat liittyneet esimerkiksi erotuomareiden arvostuksen nostamiseen, medianäkyvyyteen, sääntöihin, valmennuskoulutukseen, valmennusmateriaaleihin sekä harrastetoiminnan tarjonnan kehittämiseen. Liiton uudessa strategiassa seurojen mahdollisuus vaikuttaa liiton toiminnan kehittämiseen on nostettu esiin. Tapaamisten pohjalta jäseniltä saatu palaute on käyty liittohallituksen maaliskuun kokouksessa läpi. Yhdessä liittohallituksen ja työryhmien kanssa arvioimme kehityskohteiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestystä peilattuna liiton uuteen strategiaan.

Muutamia konkreettisia toimenpiteitä on tehty tapaamisten jälkeen nopeastikin. On järjestetty maajoukkueen maalivahdin vierailu seuraan, sovittu seuran kehitysillan järjestämisestä, autettu ringettekoulun markkinoinnissa sekä jaettu materiaaleja ja työkaluja.

Seurojen osalta tapaamiset on otettu tyytyväisenä vastaan ja saatu palaute on ollut hyvää. On koettu, että liitto on aidosti kiinnostunut seurojen toiminnasta. Moni seura on toivonut uutta tapaamista keväälle.

Kiitämme keskusteluista ja kehitysehdotuksista!

Tapaamisia järjestetään jatkossakin. Yhdessä ideoiden ja tehden onnistumme.

Yhteenveto tapaamisista
Seuroilta tulleet kehitystoiveet