Liittohallituksen tiedote koskien Aamulehdessä 8.11.2020 julkaistua artikkelia

09.11.2020 13:06

Aamulehdessä on 8.11.2020 julkaistu ringettejunioria koskeva artikkeli. Artikkelissa viitataan asianomaisen huoltajan ja seuran väliseen kiistanalaiseen tilanteeseen, jonka selvittämiseen Suomen Ringetteliitto ry on osallistunut.

Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus on käsitellyt tilanteeseen liittyviä sääntöjä ja kiistanalaisten asioiden selvitysperiaatteita. Liittohallitus on päätöksellään 5.10.2020 pyytänyt liittokokouksen nimittämää kurinpitoryhmää arvioimaan sitä, onko tilanteessa noudatettu liiton sääntöjä ja muutoin toimittu niiden hengessä. Kurinpitoryhmä on liittohallituksesta riippumaton itsenäinen toimielin.

Kurinpitoryhmä on kuullut asiassa myös liiton kilpailutyöryhmää, joka on omalta osaltaan 15.10.2020 varmistanut sen, että asiassa on toimittu liiton sääntöjen mukaisesti. Kilpailutyöryhmä on kuitenkin lausunnossaan vedonnut Ringeten Reilun Pelin periaatteisin ja toivonut, että pelaajan, hänen huoltajiensa ja seuran välillä päästäisiin järkevään ratkaisuun, joka mahdollistaisi pelaajan pelaamisen myös kaudella 2020-21. Päätös ja siihen liittyvä valitusoikeus on saatettu asianomaisten tietoon. Päätöksestä ei ole valitettu.

Liiton toiminnanjohtaja on pyrkinyt jatkamaan sovittelua ja pyytänyt asiantuntijatukea edellä mainitussa reilun pelin hengessä. Seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja Olympiakomiteasta on pyrkinyt luomaan keskusteluyhteyden asianomaisten välillä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Olympiakomitean lakimies Petri Heikkinen on saattanut sekä asianomaisten että liittohallituksen tietoon henkilökohtaisen kannanottonsa. Koska liiton kilpailusääntöjä on noudatettu eikä sovittelu ole osoittautunut mahdolliseksi, ei Suomen Ringetteliitto ry:llä ole jäljellä keinoja jatkaa asian käsittelyä.

Tapahtuneen johdosta on noussut esille tarve tarkistaa liiton kilpailusääntöjä näiltä osin. Liittohallitus arvioi tätä koskevaa esitystä seuraavissa kokouksissaan ja saattaa päätöksensä osaksi liiton kilpailusääntöjen muutosprosessia. Sääntömuutoksia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä kesken kilpailukauden 2020-2021.

Markku Koli

Puheenjohtaja, Suomen Ringetteliitto ry

Lisätiedot: puheenjohtaja@skrl.fi