Sääntömuutosesitykset kaudelle 2017-2018

21.11.2016 16:00

Sääntömuutosesityksiä Kilpailusääntöihin on tehty seuraavasti:

 

Kilpailusäännöt 3.4
- Kolmiportainen tuomariluokitus, pelinohjaaja-termin lisäys

 

Kilpailusäännöt 3.5
-  Pelinohjaajan nimeäminen

 

Kilpailusäännöt 4.2
- Pelinohjaaja-määritelmän tuominen sääntöön

 

Kilpailusäännöt 5.3
- B-D -ikäisen pelaajan REO-oikeuden muuttaminen samanlaiseksi kuin N-ikäisen REO-sääntö on

 

Kilpailusäännöt 5.4
- ikärajat kilpailuissa

 

Kilpailusäännöt 5.5
- vapaampi siirto-oikeus naisten harraste- ja kilpasarjojen välillä
- B-ikäisen pelaajan vapaampi siirto-oikeus naisten kilpasarjojen välillä
- rajoitetumpi siirto-oikeus naisten kilpasarjojen välillä
- vapaampi siirto-oikeus D-junioreiden ikäluokassa

 

Kilpailusäännöt 7.1
- Erotuomarin toimivallan ja -ajan tarkempi määrittely

 

Alueiden toimintaa pyritään yhtenäistämään tuomalla alueellisia määräyksiä Kilpailusääntöihin.

Kilpailusäännöt tullaan jakamaan neljään pääosaan; yleisosio, kilpasarjat, harrastesarjat ja juniorisarjat.

Uuden jaon myötä editoriaalisia muutoksia tulee paljon.

 

Kilpailusääntökirja lähetetään jäsenyhdistyksille kommentoitavaksi 9.1.2017. Kommentit tulee toimittaa 23.1. mennessä. Lajiryhmä päättää säännöistä 6.2.