Lomaketta ei löydy!

Pelaajan tukirahastohakemus

Ringeten pelaajat voivat hakea avustusta seuransa kautta. Tuen hakijana ja tuen vastaanottajana on aina seura. Jaettavat avustukset on käytettävä tukea saavan pelaajan kausimaksuihin. Tukea hakeva pelaaja ja hänen seuransa täyttävät tukirahaston kirjallisen hakulomakkeen perusteluineen ja lähettävät sen liitolle.

Avustusten hakuaika on 1.7. – 30.9. Tuet maksetaan 31.10. mennessä. Myönnettävä avustusmäärä on enintään 250€ per myönnetty avustus. Jotta tukea voidaan myöntää, tulee seuralla olla avustusta hakevaa pelaajaa koskien järjestettyä toimintaa koko kauden ajaksi.

Järjestetyksi toiminnaksi katsotaan, että seuralla on olemassa tukea hakevalle pelaajalle järjestetty ryhmä (kuten joukkue), toimintamuoto kauden ajaksi (kuten sarja) ja tällä ryhmällä toimihenkilöstöä (kuten joukkueenjohtaja ja/tai valmentaja).

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva kilpailulupa. Myönnettävä tuki on luonteeltaan tilapäistä. Samalle hakijalle voidaan myöntää tukea enimmillään kahtena peräkkäisenä vuotena.