Suomen Ringetteliitto uudistaa organisaationsa

30.11.2023 13:55

Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus on päättänyt uudistaa liiton organisaation. Päätökselle on useita perusteita. Näistä merkittävin on liiton taloudellisen pelivaran kaventuminen, johon tulee vielä vaikuttamaan liikunnan ja urheilun valtionavun nähtävissä oleva valitettava kehitys.

Uudistuksella tuetaan jäsenseurojen elinvoimaisuutta ja sitä kautta myös liiton toimintaedellytyksiä. Tämä merkitsee käytännössä seura- ja harrastetoimintojen liittojohtoista vahvistamista. Näin varmistetaan myös muiden ringeten avaintoimintointojen riittävä taso.

Organisaation kehittämisen tarve on tiedostettu jo pitempään, mutta käytännön toimenpiteisiin ei ole ollut valmiutta ryhtyä henkilöstömuutoksesta ja ringeten MM-kotikisojen järjestelyistä johtuen.

Organisaation kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltu vuoden 2023 alusta alkaen. Nyt päätetty organisaatiorakenne perustuu liittokokouksen syyskokouksessaan 2023 hyväksymään strategiaan.

Organisaatiota uudistettaessa muutetaan osa vakinaisista tehtävistä osa-aikaisiksi, jotta voidaan osoittaa kokoaikainen henkilöstö tärkeimpien perustoimintojen ylläpitämiseen. Samalla osa tehtävistä täytetään määräaikaisina, jotta henkilöstökulut pysyvät hallinnassa yli nähtävissä olevien taloudellisten muutosten. Vain näillä ratkaisuilla voidaan liiton kaikki avaintehtävät varmistaa kestävällä tavalla.

Organisaatiomuutoksessa jokaisella Palvelukeskuksessa työskentelevällä henkilöllä on mahdollisuus jatkaa liitossa. Muutos tarjoaa jäsenseuroille tilaisuuden hyödyntää vapautuvaa henkilöresurssia, mikäli yhteistyöjärjestely koetaan kaikin puolin tarkoituksenmukaiseksi. Liitto tukee muutoksen alaista henkilöstöä mahdollisuuksiensa mukaan.

Liittohallitus tiedostaa, että organisaatiomuutos tulee tilapäisesti vaikuttamaan niin jäsenistön kuin myös asianomaisen henkilöstön toimintaan. Muutos ei ole koskaan kitkaton eikä sen keskellä oleville helppo. Liittohallitus toivoo, että uudistuksen tarve ymmärretään ja että sitä tuetaan niin, että liitto pystyy säilyttämään ja vahvistamaan toimintaansa tulevina vuosina.

Lisätietoja asiasta antaa Suomen Ringetteliiton puheenjohtaja Markku Koli (puheenjohtaja@ringette.fi).