Seuratuen hakemukset pitää olla perillä viim 15.3. klo 16.00

08.03.2013 00:00

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen haku päättyy pe 15.3.

Tässä muistilista hakijoille:

1. Seuralla tulee olla ajantasainen yhdistysrekisteriote ja se pitää liittää hakemukseen
o Nimenkirjoittajat ajan tasalle https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx
o Yhdistysrekisteriotteen tilaaminen http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_tietopalvelut/asiakirjatilaus.html.stx

 

2. Idean esittely liiton sparraajalle (Merja Markkanen tai Salla Mäkelä) ennen hakemuksen lähettämistä
-  Idean jatkokehittely ja viimeistely

 

3. Käytettävä ainoastaan virallisia hakulomakkeita
(http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi)
o   Seuratuki on erityisavustus, eli valitse hakulomakkeessa nro 1 kohta erityisavustus valtionavustuksen lajiksi. Muista laittaa myös seuran tilinumero hakulomakkeeseen.
o   Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

 

Lisätietoa www.seuratuki.fi

tai Ringetteliiton seurapostista http://ringette.skrl.fi/File/Seuraposti_1_2013.pdf?rnd=1361188231

ja / tai Merja Markkaselta Ringetteliiton toimistolta