Liittohallituksen päätöksiä 3.2. pidetystä kokouksesta

07.02.2013 00:00

Naisten maajoukkueen lisärahoitus

Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja Pirjo Lehtonen esitteli naisten maajoukkueen kirjeen SKRL:lle, joka oli siirtänyt asian käsittelyn 16.1.2013 Ringetteliitolle. Asiaa on käsitelty aiemmin 17.9.2012 kokouksessa §6. Naisten maajoukkue on Ringetteliiton mainosarvoa omaava tuote ja on liiton yhteistyökumppanien saamiseksi avainasemassa. Maksurasite kohdistuu erityisesti pitkän uran tekeviin pelaajiin kisarytmin muututtua kahden vuoden rytmille. Riskinä ovat poisjäännit MM-kisoista taloudellisista syistä. Näin on perusteltua erilaiset omavastuut eri maajoukkueissa.
 
Päätettiin naisten maajoukkueen omavastuuksi 850 €/pelaaja, nuorten omavastuu on aiemmin päätetty 1500 €. Budjettiperusteita muutetaan tarkennettuun budjettiin, niin että luistelukoulun AD ja painokustannuksista vastaa jatkossa seurat ja lajinlevitykseen budjetoituja varoja supistetaan sekä säästöjä saadaan myös yhteisten henkilöstön palkkakuluista. 
Keskusteltiin varainhankintatyöryhmän perustamisesta, mutta sen varaan ei budjettimuutosta ei voida laskea.     
 
Liittohallituksen järjestäytyminen vuodelle 2013
Valittiin liittohallituksen varapuheenjohtajaksi Marja Selenius ja sihteeriksi Salla Mäkelä vuodelle 2013.  
 
RiTun avustusten julistaminen haettaviksi vuodelle 2013
Päätettiin Ringeten Tukirahaston avustusten julistamisesta haettavaksi 28.2.2013 mennessä. Avustusanomukset käsitellään 4.3 kokouksessa.
 
SKRL:n liittohallituksen kokouksen 16.1.2013 päätökset
Merkittiin tiedoksi 16.1.2013 pidetyn SKRL:n kokouksen päätökset. SRiL noudattaa SKRL:n matkakorvaus- ja päivärahapäätöstä.   
 
Kurinpitoryhmän asiat
Esiteltiin kaksi käsiteltyä tapausta, jotka koskivat siirtoajan päättymisen jälkeen tapahtuneita seurasiirtoja paikkakunnalta muuton vuoksi . 
 
Vuoden palkittavat
Päätettiin noudattaa vuoden 2012 palkintoluokkia ja ehdotusmenettelyä, palkinnot jaetaan 30 vuotis-juhlissa 20.4.2013. 
 
Muut ajankohtaiset asiat
Kilpailutyöryhmä kokoontui  21.1. ja toimitti uudet kilpailusäännöt 31.1. mennessä liittohallitukselle. Kilpailusäännöt tulee hyväksyttäväksi liittohallitukselle 4.3. kokouksessa.
30 v juhlien Lady turnausvastuun on ottanut Susan Tuominen.
E-S alue suunnittelee palkintojen jakoa 30 v juhlan yhteydessä.
Liiton edustus: BSM palkintojen jako Kari Lahti ja Tiia Palletvuori, CSM palkintojen jako Marja Salenius ja Mika Passila.
Nuorten maajoukkueen U-19 joukkueenjohtajaksi on valittu Liisa Kanninen. 
 
Ringetteliiton jäsenseurojen on mahdollista tuoda Liittohallituksen tietoon seuran virallinen esitys kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Esitys tulee toimittaa Liiton puheenjohtajalle viimeistään kahta päivää ennen kyseistä kokousta seuran viralliselta nimenkirjoittajalta kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse.
 
Kokouksien yhteenvedot