Leena Harkimosta valtion liikuntaneuvoston historian ensimmäinen naispuheenjohtaja

13.12.2012 00:00

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelintä, valtion liikuntaneuvostoa, johtaa 11.12.2012 lähtien kansanedustaja Leena Harkimo. Liikuntaneuvoston toimikausi on 8.9.2011-7.9.2015. Alkukauden neuvoston puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Jan Vapaavuori nimitettiin 16. marraskuuta 2012 valtionneuvoston jäseneksi elinkeinoministerin tehtävään, minkä jälkeen hän haki eroa liikuntaneuvoston puheenjohtajuudesta.

Neljännen kauden kansanedustaja Leena Harkimo tuntee liikuntaneuvoston toiminnan laaja-alaisesti, sillä hän on aiemmin toiminut neuvoston varapuheenjohtajana sekä rakentamisjaoston, liikuntapolitiikan jaoston että erityisryhmien liikunnan jaoston puheenjohtajana.

Liikuntaneuvoston tehtävänä on seurata periaatteellisesti tärkeitä liikuntaan liittyviä kysymyksiä, tehdä esityksiä ja aloitteita liikunnan tukemiseksi sekä arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Lisäksi se lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön kohdistamista liikuntamäärärahoista, joista merkittävimmät ovat liikuntajärjestöjen valtionavustukset sekä liikuntapaikkarakentaminen.

- Nyt käynnissä olevalla toimikaudella liikuntaneuvosto on pitänyt tärkeänä ajatusta liikunnan edistämisestä kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa niin valtioneuvosto- kuin kuntatasolla. Tämä on asia, jota aion painottaa myös omassa työssäni valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana. Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti kävelyn ja pyöräilyn huomioimista yhdyskunta‐ ja liikennesuunnittelussa ja liikunnan merkityksen korostamista ennaltaehkäisevänä toimintana sosiaali‐ ja terveyssektorilla. Koska suurin osa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi, olennaista on, että keskeisten yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten neuvola‐ ja päiväkotijärjestelmän, koulun, armeijan, työelämän ja vanhuspalveluiden piirissä tehtäisiin liikuntamyönteisiä ratkaisuja.  Tärkeää on myös arvioida edellisen hallituskauden aikana tehtyjen liikuntamäärärahojen kasvun (+42 prosenttia) keskeiset tulokset sekä koko valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutukset liikunnan alueella, Harkimo kuvailee alkanutta tehtäväkenttäänsä.

Liikuntaneuvosto on käynnistänyt vuonna 2012 oman julkaisusarjansa, jossa on toistaiseksi ilmestynyt kuusi liikuntaan liittyvää raporttia. Liikuntaneuvoston kannanotot ja tietoiskut ovat luettavissa neuvoston internetsivuillawww.liikuntaneuvosto.fi.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajat:

Ivar Wilskman (1920−26)

Arvo Vartia (1927−50)

Kauno Kleemola (1951−65)

J.E. Niemi (1965−75)

Matti Ahde (1975−77)

Antti Pohjonen (1978)

Väinö Soininen (1978−83)

Mikko Elo (1984−89)

Matti Saarinen (1989−91)

Harri Holkeri (1991−94)

Anssi Rauramo (1994−98)

Jari Koskinen (1998−99)

Matti Saarinen (1999−2007)

Tapio Korjus (2007−11)

Jan Vapaavuori (2011−12)

Leena Harkimo (2012−)

Minna Paajanen
Pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
GSM 040 584 9459, p. 0295 3 30239
minna.paajanen@minedu.fi

 

Lisätietoja valtion liikuntaneuvostosta:

www.liikuntaneuvosto.fi Facebook: valtion liikuntaneuvosto