Ringetteväki tapasi seuraseminaarissa

12.11.2012 00:00

Ringetteväki sai innostusta ja uusia ideoita seuraseminaarista

Ringeten seuraseminaari järjestettiin Lohjalla Kisakalliossa 10.11.2012. Paikalle oli saapunut kolmas osa ringetteseuroista. Seminaarin alkoi viestintäosuudella, jonka jälkeen oli liiton info-osuus ajankohtaisista ringetteasioista ja uusista materiaaleista sekä tuotteista. Osuuden aikana esiteltiin myös liiton seuratoiminnan palvelut ja keinot seuratoiminnan laadun kehittämiseen.  Ennen rinnakkaistilaisuuksiin siirtymistä ideoitiin vielä tulevaa ringetteviikkoa 26.1. - 3.2.2012. Päivän aikana kuultiin myös käsiteltävien aiheiden alustuksina seuraesimerkit, kun VG-62 Naantalista ja Helsinki Ringette esittelevät tilaisuudessa oman seuransa toimintaa.

Seminaarin asia osuus päättyi kolmeen erilliseen tilaisuuteen, joissa ringettekoulujen yhdyshenkilöt, seurojen valmennusvastaavat ja seurojen puheenjohtajat ideoivat ja vaihtoivat kuulumisia omasta toiminnastaan.

Seurassa pitää olla viestintävastaava

Esko Hatunen Liikkuva Kuva Oy:sta haastoi ringetteseuroja seuraseminaarissa kehittämään seurojen ulkoista viestintää.

Hyvän ja toimivan viestinnän yksi tärkeimpiä kulmakiviä on herättää tunteita ja sitä kautta mielenkiintoa viestitettävään asiaan ja uutiseen. Tarinat ja ihmiset niiden takana kiinnostavat ihmisiä nykyään enemmän kuin esimerkiksi perinteiset otteluselostukset.

Esko Hatunen painotti esityksessään, että ringetteseurojen kannattaa tarkkaan miettiä, mitkä ovat seuran resurssit viestintään. Toisin sanoen pitää miettiä mitä pystytään tekemään, se mikä suunnitellaan tehtäväksi, kannattaa siis tehdä hyvin. Tehdään mieluummin vaikka vähemmän ja hyvin, kuin paljon ja huonosti.  Seurassa pitää myös olla joku, joka vastaa seuran viestinnästä.

Onko seurallasi slogan?

”Härifrån tvättäs” on jääkiekon SM-liigajoukkueen HIFK:n slogan ja varmaan tuttu monelle helsinkiläiselle. Mistä sinun ringetteseurasi tunnetaan paikkakunnallasi? Miten sinun seurasi erottuu muista paikkakuntasi  seuroista? Mikä on tunnusomaista juuri sinun seurasi toiminnalle? Seuran toiminnan näkyväksi tekeminen ja erottuminen muista ovat seuran tunnettuuden kannalta tärkeää.

Nettisivujen etusivu on ensikosketus seuran toimintaan

Nykyään ihmiset etsivät uusista asioista tietoa ensimmäiseksi pääosin netistä. Ensikosketus seuran toimintaan tulee siis suurimmaksi osaksi nykyään sieltä. Seuran nettisivujen etusivulla on suuri merkitys siihen miten ihminen hahmottaa seuran toiminnan. Onko sivulla näkyvästi tietoa miten pääsee mukaan toimintaan? Onko etusivulla hyviä kuvia lajista? Kasvokuvat ovat tärkeitä viestinnässä.

Facebook ja Twitter sosiaalisen median vaikuttavimmat kanavat

Sosiaalinen media on varsinkin nuorten pääasiallinen tiedonhankinta, -välitys ja jakamiskanava. Facebook ja nyt myös twitter ovat kasvaneet vaikuttaviksi ja suosituimmiksi viestinnän kanaviksi. Facebook on toiminnoiltaan monipuolisin sosiaalisen median viestintäväline ja vastaavasti twitteriä käytetään vain nopeaan tiedonvälitykseen pikaviestintäkanavana. Jatkossa näyttää myös blogien käyttö entisestään lisääntyvään. Seuran nuoremmille pelaajille ja miksei myös heidän vanhemmilleen voisi olla kiinnostavaa lukea seuran edustusjoukkueen pelaajan blogikirjoittelua.

Otsikolla on merkitystä

Suunnitelmallinen ja säännöllinen tiedottaminen esimerkiksi paikalliselle medialle tuottaa tulosta. Hyvä otsikko vaikuttaa paljon siihen tarttuuko media aiheeseen. Medialle kannattaa antaa juttuvinkkejä ja niihin valmiita näkökulmia ja henkilöitä joita voi haastatella asiasta. Toimittaja tarvitsee aiheeseen tarttumapintoja, jotta kiinnostuu asiasta. Faktat ovat myös tärkeitä toimittajalle.

Lopuksi Esko antoi paikallaolijoille hyvän vinkin, johon seurojen kannattaa tarttua kehittäessään suhteita paikallisiin toimittajiin, ”Selvittäkää paikallisen urheilutoimittajien kerhon yhteyshenkilö ja ottakaa yhteyttä ja sopikaa, mitä ja miten voisitte esitellä seuran toimintaa kerhon jäsenille”.


Nyt on aika ilmoittautua seuratoiminnan kehittämisprojektiin

Seuratoiminnan laadun kehittäminen on valittu yhdeksi Ringetteliiton tärkeäksi painopisteeksi tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa. Joulukuussa liitto starttaa 9-12 innokkaan ringetteseuran kanssa noin vuoden kestävän seuran kehittämisprojektin. Seura voi valita itselleen sopivan kehittämisalueen neljästä eri vaihtoehdosta.  Nämä vaihtoehdot esiteltiin seuraseminaarissa ja ne löytyvät tarkemmin Ringetteliiton nettisivuilta osiosta seurat/ seuraseminaarit/ ”seuratoiminnan kehittäminen” -esitys. Marraskuun aikana kartoitetaan mukaan haluavat ringetteseurat. Osallistuvien seurojen kanssa kokoonnutaan ensin kaikki yhteen tekemään lähtöpotkua projektiin. Sen jälkeen Ringetteliiton toimiston väki kehittää asiaa yhdessä seurojen kanssa henkilökohtaisilla seurakäynneillä. Projektin päätteeksi kokoonnutaan vielä yhteen jakamaan kokemuksia ja ideoita.

 

Ringettekoulu on myös vanhemmille ovi ringettemaailmaan

Ringettekoulujen rinnakkaisosuudessa ideoitiin tapoja, joilla lasten vanhemmat saataisiin jo ringettekouluvaiheessa innostumaan ringetestä ja seuran toiminnasta. Yhdessä mietittiin keinoja, miten vanhemmille voisi järjestää mielekästä tekemistä ringettekoulun aikana, ja miten lajista sekä seuran toiminnasta kannattaisi heille kertoa. Hyviksi keinoiksi todettiin vanhempien mukaan saaminen silloin tällöin jäälle ja vanhempien kahvitilaisuus ringettekoulun aikana. Yhtenä ideana tuli myös vanhempien luistelukoulun järjestäminen vaikkapa viisi kertaa samaan aikaan ringettekoulun kanssa kaukalon yhdessä päädyssä. Kaikki toimenpiteet, jotka tutustuttavat vanhempia toisiinsa ja lajiin, madaltavat kynnystä osallistua mukaan toimintaa jatkossakin esimerkiksi siirryttäessä joukkuetoimintaan. Ringettekouluturnaus on ensimmäinen paikka, jossa vanhemmat pääsevät tutustumaan pelitoimintaan ja siihen liittyviin tukitehtäviin.