Uusi liikuntajärjestö kutsuu seurat mukaan muutokseen

24.10.2012 00:00

Muutokset haastavat uudistumaan

Maailma muuttuu tällä hetkellä nopeammin kuin me ja muutokset haastavat myös meidät liikuntajärjestöt uudistumaan.  Te seuraihmiset tunnette muutokset ensimmäisenä arjessanne. Ihmisten käyttäytyminen, vaatimukset ja tavat toimia ovat muuttuneet. Vapa-ajalla on entistä enemmän valinnan varaa, sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on lyhytjänteisempää ja laatuvaatimukset myös järjestötoimintaa kohtaan ovat nousseet.

Olemme kaikki yhdessä asettaneet tavoitteeksemme olla maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020. Seuraavien vuosien aikana edessämme on ehkä vuosisadan kovin muutos koko liikuntajärjestökentässä. On tullut aika nostaa toimintamme uudelle tasolle.

SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto perustivat uuden liikunnan kattojärjestön 18. kesäkuuta edistämään kaikkea liikkumista, arjen aktiivisuudesta tavoitteelliseen huippu-urheiluun. Muutoksella tavoitellaan ennen kaikkea sitä, että paikallisella tasolla syntyy lisää laadukasta liikettä, iloa ja elämyksiä! on kyse sitten seuratoiminnasta, varhaiskasvatuksen, koulun tai työyhteisöjen toimintaympäristöistä.

Tavoitteet uudistukselle ovat kovat, eivätkä ne koske pelkästään muutamaa valtakunnallista järjestöä vaan koko suomalaista liikunta- ja urheilukulttuuria, jossa urheiluseuroilla on keskeinen rooli.

Uuden järjestön rakentamisessa on parhaillaan menossa siirtymävaihe vanhoista järjestöstä kohti uutta ja yhteistä. Syksyn aikana olemme rakentaneet strategiaa tuleville vuosille ja aloittaneet pohjan luomisen 1.1.2013 käynnistyvää toimintaa varten.

Nyt tehdyt päätökset ja suunnitellut toimenpiteet eivät vielä ole riittäviä, vaan työn täytyy jatkua. On pystyttävä luomaan liikuntaan ja urheiluun sellainen toimintamalli, josta me kaikki voimme olla ylpeitä. Esimerkiksi palvelut seuroille on saatava paremmin ja nopeammin perille. Tämän matkan on oltava mahdollisimman lyhyt ja jouheva, jotta voimme auttaa teitä onnistumaan tärkeässä työssänne entistä paremmin.

Seuraavien 3-5 vuoden aikana muutoksia on edessä kaikilla tasoilla, ja on tärkeää että teemme ne yhdessä. Meidän täytyy päästä eroon vastakkainasettelusta eri toimijoiden välillä, siirtyä toistemme tönimisestä yhdessä tekemiseen ja toistemme tukemiseen.

Niinpä haluan kutsua myös seurat mukaan muutoksen tekemiseen. Teidän näkemyksenne ovat kullanarvoisia, tässä suuressa muutosprosessissa.

Olethan sinäkin mukana muutoksessa!

Teemu Japisson
pääsihteeri, Uusi Liikuntajärjestö ry (nimi julkistetaan myöhemmin)

 

 

Uuden liikuntajärjestön vaiheet:

  • SLU, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Olympiakomitea perustivat 18.6.2012 uuden liikunnan kattojärjestön.
  • Järjestön keskeisenä tavoitteena on, synnyttää paikallistasolle lisää laadukasta liikettä.
  • Järjestön pääsihteeri on Teemu Japisson
  • Syksyllä 2012 järjestön puheenjohtajana toimii Petteri Kilpinen (Nuori Suomi), vuoden 2013 alusta kuusi kuukautta Juha Rehula (Kuntoliikuntaliitto) ja toiset kuusi kuukautta Timo Laitinen (SLU).
  • Järjestön strategia vuosille 2013–2015 valmistellaan syksyn 2012 aikana
  • Uuden järjestön nimi julkistetaan Strategiapäivillä Turussa 30.11.–1.12.2012
  • Toiminnot ja henkilökunta siirtyvät uuteen järjestöön 1.1.2013. Vanhojen järjestöjen toiminta lakkautetaan.
  • Lisätietoa: www.uusijarjesto.fi.