Kilpaurheilijoiksi tähtäävät nuoret liikkuvat edelleen alle suositusten

07.02.2012 00:00

Nuori Suomi
Lehdistötiedote
6.2.2012

Kilpaurheilijoiksi tähtäävät nuoret liikkuvat edelleen alle suositusten
Nuoren Suomen Kasvaurheilijaksi.fi -palvelun raporttiyhteenvedon mukaan kilpaurheilijoiksi tähtäävät 11–15-vuotiaat nuoret harjoittelevat ja liikkuvat edelleenkin liian vähän, keskimäärin noin 17 tuntia viikossa. Etenkin omaehtoinen liikkuminen on vähäistä. Urheilijoiden kokonaisliikuntamäärät eivät kuitenkaan ole ainoa laadun mittari vaan lisäksi tulee kiinnittää huomiota valmennuksen yksilöllisyyteen ja monipuoliseen harjoitteluun.
 
Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ainutlaatuiset 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit sekä uuden urheilijoiden psykofyysisiä ominaisuuksia kartoittavan motivaatiotestin. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus tukevat kilpaurheilusta innostuneen nuoren fyysistä ja henkistä kasvua hyväksi urheilijaksi. Ilmaiseen Kasvaurheilijaksi.fi nettipalveluun on rekisteröitynyt tällä hetkellä runsas 3 400 käyttäjää, yli 50 eri lajista.
 
”Palvelu on suunniteltu tavoitteellisille 11–15-vuotiaille kilpaurheilijoille, mutta myös urheilijan mukaan kutsumat valmentajat ja vanhemmat saavat testipalautteista tarpeellista tietoa. Lisäksi järjestelmästä saatavat lajikohtaiset raportit auttavat liittoja analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa,” kiteyttää Nuoren Suomen urheiluyksikön johtaja Jarkko Finni palvelua.
 
Ominaisuustesti mittaa ja antaa palautetta urheilijan fyysisestä monipuolisuudesta.
”Oli mahtava huomata, että tiukan kilpaurheiluvaatimusten mukaisesti rakennetun tähtiluokituksen parhaimpaan viiden tähden luokkaan ylsi ominaisuustestissä jopa 12 %urheilijoista. Tämä osaltaan kertoo sitä, että palvelun ovat löytäneet tavoitteelliset kilpaurheilijat. Toivottavasti ominaisuustesti koetaan hyödyllisenä liitto- ja seuratoiminnassa.”
 
Elämänrytmitesti analysoi liikkuuko, harjoitteleeko, lepääkö ja syökö urheilija suositusten mukaisesti.
”Aikuishuipulle tähtäävän urheilijan tulisi liikkua vähintään 20 tuntia viikossa. Raporttiyhteenvedon mukaan sekä tyttöjen että poikien viikoittaiset harjoittelu- ja liikuntamäärät jäivät alle suositusten eli noin 17 tuntiin. Kokonaisliikuntamäärät olivat kuitenkin nousseet verrattuna Hyvä harjoittelu -selvityksen tuloksiin. Syynä alhaiseen tuntimäärään ovat edelleen omaehtoisen harjoittelun vähäinen määrä. ”
 
Uusi motivaatiotesti arvioi kokeeko urheilija harjoittelussa iloa, innostusta ja intohimoa. Testi kannustaa ja innostaa urheilijoita panostamaan omaan, yksilölliseen kehittymiseensä tukemalla urheilijan yleistä hyvinvointia, harjoittelumotivaatiota ja urheilussa pärjäämisen kannalta tärkeitä psyykkisiä taitoja kuten itseluottamusta ja sisua.    
 
Valmentajalle testi antaa paremmat eväät oppia tuntemaan urheilija entistä paremmin ja tämän avulla rakentaa valmennusta yksilöllisemmäksi.
”Jos harjoittelu ja kilpaileminen koetaan ilon ja innostuksen tuojaksi, on helppo lisätä treeniohjelmaan haasteita ja tavoitteellisuutta”, analysoi Finni.
 
Motivaatiotesti esiteltiin valtakunnallisessa Kasva urheilijaksi -seminaarissa 6.helmikuuta Helsingissä. Kasvaurheilijaksi.fi -palvelun testejä tullaan esittelemään teoriassa ja käytännössä lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille Kasva urheilijaksi -alueseminaareissa viidellä paikkakunnalla helmi-maaliskuun aikana (7.2. Tampere, 8.2. Kuopio, 13.2. Nurmo, 7.3. Turku ja 15.3. Oulu). Lisätietoa alueseminaareista www.nuorisuomi.fi/alueseminaarit
 
Nuori Suomi kannatta jokaiselle lapselle omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa urheilua, joka on määrältään riittävää, laadultaan hyvää, monipuolista ja elämyksiä sekä haasteita tarjoavaa. Lisätietoa http://www.nuorisuomi.fi/lasten_urheilu
 
 
www.kasvaurheilijaksi.fi

Lisätietoja:
Jarkko Finni, urheiluyksikön johtaja 040 536 2680 tai
jarkko.finni@nuorisuomi.fi
 
Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Yhdistyksen jäseninä on 55 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Lemminkäinen, OP-Pohjola-ryhmä ja Saarioinen. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi