Liikuntajärjestöt tiivistävät yhteistyötään

19.10.2011 00:00

SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU SLU RY, NUORI SUOMI RY, KUNTOLIIKUNTALIITTO RY, OLYMPIAKOMITEA/HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄ
Tiedote 17.10.2011
 
Liikuntajärjestöt tiivistävät yhteistyötään
 
Suomalaisten liikuntajärjestöjen on tarkoitus tiivistää yhteistyötä viidellä yhteisellä valinnalla. Visiona on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi.
 
SLU:n jäsenjärjestön omien toimenpiteiden rinnalla on tarkoitus tiivistää jäsenjärjestöjen yhteistyötä viiden keskeisen valinnan suunnassa. Visiota toteutetaan seuraavilla yhteisillä valinnoilla:
 
1.   Vaikutamme perheiden/vanhempien liikuntatietoisuuteen ja liikuntakäyttäytymiseen
2.   Koulupäivässä tunti liikuntaa
3.   Kehitämme seuratoiminnan laatua
4.   Urheilijan polku: Lapsuus-, valinta- ja huippuvaiheen ratkaisut
5.   Liikkumisen ja urheilemisen edellytykset ja olosuhteet kunnossa.
 
Valinnoista päätetään SLU ry:n syyskokouksessa Seinäjoella 19.11.2011. Kokouksen päätösasiat koskevat SLU-yhteisön yhteisiä valintoja, rakenteita ja toimintatapoja.
 
“Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020” –vision kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset ovat seuraavan vuosikymmenen vaihtuessa fyysisesti aktiivisia, osallistuvat laajasti seuratoimintaan, menestyvät huippu-urheilussa ja seuraavat urheilua kotona tai paikan päällä urheilutapahtumissa.
 
 
Selvitys yhteisen organisoitumisen vaihtoehdoista
 
Valmistelutyössä liikuntajärjestöt ovat myös linjanneet, että yhteisön rakenteiden ja toimintatapojen tulee tukea yhteisten valintojen toteutumista aikaisempaa paremmin.
 
Osana muutoksen kokonaisuutta SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto selvittävät vuoden 2012 maaliskuun loppuun mennessä yhteisen organisoitumisen vaihtoehtoja. Huippu-urheilun muutosryhmä jättää oman esityksensä huippu-urheilun uudistamiseksi 17.11.2011. Olympiakomitea valmistelee vuoden 2012 aikana yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa huippu-urheilun muutosprojektin ehdotusten pohjalta oman rakenteensa ja toimintatapansa uudistamista osana suomalaisen liikunnan ja urheilun kokonaisuutta.
 
Käsillä olevat selvitykset liittyvät liikuntajärjestöissä meneillään olevaan rakenne- ja toimintatapauudistukseen. Visiotyössä liikuntajärjestöt valitsivat, että yhteinen tekeminen on kilpailuetumme. SLU:n yli sata jäsenjärjestöä ovat linjanneet tarpeen lisätä urheilussa yhteistyötä ja välttää päällekkäisiä toimintoja, jotta paikallista liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa pystyttäisiin tukemaan yhä paremmin.
 
Järjestöjen puheenjohtajat Timo Laitinen (SLU), Petteri Kilpinen (Nuori Suomi), Juha Rehula (Kuntoliikuntaliitto) ja Roger Talermo (Olympiakomitea) ovat yhdessä valmistelleet lähtökohtia ja näkökulmia muutokseen.
 
“SLUn sääntöuudistus muutama vuosi sitten poisti lasikaton, joka aiemmin jostain syystä esti ylärakenteiden tarkastelun. Nyt sitä on tehty ja tehdään yhdessä, ennakkoluulottomasti ja ilman valtapelejä, vain yksittäisen urheilijan, liikkujan ja seuran etua hakien”, sanoo SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen.
 
”Nuori Suomi haluaa olla aktiivisesti uudistamassa liikunnan ja urheilun järjestörakennetta, joka palvelee paremmin, tehokkaammin ja modernimmin niin urheiluseuroja kuin yksittäisiä liikkujia tai urheilijoita. Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan turvaaminen on välttämätöntä niin lapsen, perheen kuin huippu-urheilunkin kannalta. Järjestöjen työn päällekkäisyyksien purkamisella saamme resurssit kohdistettua paremmin lähemmäksi yksilöä - lasta ja nuorta”, sanoo Nuoren Suomen puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
 
“Kuntoliikuntaliitto on valmis avoimeen keskusteluun ja etsimään yhteensovittua tulevaisuutta välineenään kunto- ja terveysliikunnan visio 2020, joka tähtää suomalaisten terveyden kannalta riittävään liikunnan määrään ja laatuun. Organisoitumisen vaihtoehdot tutkitaan osana työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuspohjaisesti voidaan lähteä liikkeelle nopeastikin”, sanoo Kuntoliikuntaliiton puheenjohtaja Juha Rehula.
 
”Nyt käynnistyvä selvitystyö yhteisen organisoitumisen vaihtoehdoista täydentää mielekkäällä tavalla huippu-urheilussa käynnissä olevaa muutosprosessia. Olympiakomitea valmistelee vuoden 2012 aikana yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa huippu-urheilun muutosprojektin ehdotusten pohjalta oman rakenteensa ja toimintatapansa uudistamista siten, että se voi vuoden 2013 alusta ottaa vastuun koko suomalaisen huippu-urheilun koordinoinnista ja kehittämisestä”, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Roger Talermo.
 
SLU ry:n syyskokouksessa 19.11.2011 päätetään yhteisesti visioon johtavista valinnoista. Päätösesitys sisältää SLU-yhteisön yhteiset valinnat, rakenteet ja toimintatavat.
 
 
Lisätietoa:
Puheenjohtaja Timo Laitinen, SLU, puh. 0400603 561, timo.laitinen@slu.fi
Puheenjohtaja Petteri Kilpinen, Nuori Suomi, puh. 050-579 5555 petteri.kilpinen@tbwa.fi
Puheenjohtaja Juha Rehula, Kuntoliikuntaliitto, puh. 050 511 3017, juha.rehula@eduskunta.fi
Puheenjohtaja Roger Talermo, Olympiakomitea, roger.talermo@pp.sonera.net
 
Rakenne- ja toimintatapaselvitys netissä: www.slu.fi/toimivarakenne
SLU ry:n syyskokousmateriaali julkaistaan tällä viikolla SLU.fi -sivustolla.
 
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry on suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen katto- ja palvelujärjestö. www.slu.fi
 
Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. www.nuorisuomi.fi
 
Kuntoliikuntaliitto ry on maamme johtava aikuisväestön kunto- ja terveysliikunnan asiantuntijajärjestö, alan kehittäjä ja kiinnostava kumppani. www.kunto.fi
 
Suomen Olympiakomitea ry kehittää eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää suomalaista huippu-urheilua. www.noc.fi