Nuorelle Suomelle uusi strategia 2012-2015

13.06.2011 14:00

Nuori Suomi ry
Tiedote 13.6.2011

Kevätkokous hyväksyi Nuoren Suomen uuden strategian 2012-2015:
Lisää laatua kilpa- ja harrasteurheiluun, päivähoito ja koulu edistämään liikunnallista elämäntapaa

1000 päiväkotia ja 1000 koulua sitoutuu liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. 1000 uutta liikkumista lisäävää olosuhdehanketta on toteutunut. Lasten ja nuorten kilpa- ja harrasteurheilussa on laadukkaampaa toimintaa.Vanhemmat ymmärtävät liikunnallisen elämäntavan merkityksen ja oman vastuunsa innostajina. Tätä kaikkea lupaa Nuoren Suomen uusi strategia.

Viime viikolla julkistettu ajatushautomo Demos Helsingin ja Nuoren Suomen yhteinen manifesti sisältää 100 lupausta lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi. Tänään Nuori Suomi antoi omat lupauksensa asian eteenpäin viemiseksi.

-Nuori Suomi haluaa omilla toimillaan varmistaa, että lapset oppivat liikunnallisen elämäntavan, joka kantaa läpi nuoruusvaiheen.  Aktiivinen elämätapa on etu myös suomalaiselle huippu-urheilulle, Nuoren Suomen puheenjohtaja Petteri Kilpinen toteaa.

Laadukkaampaa toimintaa lasten ja nuorten kilpa- ja harrasteurheiluun

Nuori Suomi luo strategiakauden aikana lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa yhteistyömallin, jossa resursseja yhdistetään ja toimintaa tehostetaan. Nuori Suomi tuo oman resurssinsa mallin kehittämiseen, mikä tukee erilaisia urheilijan ja liikkujan polkuja.

Strategiakauden aikana vahvistetaan lasten ja nuorten seuratoiminnan palvelujärjestelmää, joka tukee lasten ja nuorten kilpa- ja harrasteurheilua.

- Nuori Suomi haluaa lisätä toiminnallista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta asiakas eli lapsi tai nuori saisi mahdollisimman laadukasta valmennusta ja ohjausta. Kasva Urheilijaksi -palvelukokonaisuuden lanseeraus Your Move Suurtapahtumassa oli jo päänavaus yhteisessä kehittämistyössä.

1000 päiväkotia ja 1000 koulua sitoutuu liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Strategiakauden tavoitteena on, että riittävästi liikkuvien päivähoitoikäisten lasten määrä lisääntyy. Muutosta saadaan aikaan uudella liikuntaohjelmalla, joka luodaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa.

Kolmasosa kouluikäisistä lapsista ja nuorista liikkuu nyt riittävästi. Tavoitteena on nostaa luku puoleen. Nuori Suomi muodostaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laajan verkoston ja yhteistyöhankkeen, joka synnyttää lisää liikettä kouluympäristöön.

-Your Move Suurtapahtumassa 60 lajia yhdessä tutustutti koululaisia liikunnan ja urheilun tarjontaan. Tästä on hyvä jatkaa, Kilpinen sanoo.

1000 uutta liikkumista lisäävää olosuhdehanketta

Liikuntaolosuhteita kehittämällä edistetään lasten, nuorten ja perheiden liikuntaa ja urheilua. Liikuntaolosuhteiden asiantuntijana Nuori Suomi rakentaakin eri toimijoista verkoston kehittämistyön tueksi.

-Tavoitteena on huikeat 1000 uutta olosuhdehanketta!, Kilpinen hehkuttaa.

Vanhemmat ymmärtävät vastuunsa innostajina

Nuoren Suomen tavoitteena on seuraavina vuosina varmistaa, että yli puolet vanhemmista tiedostaa liikunnan ja urheilun merkityksen kasvun ja kehityksen tukena. Nuori Suomi kohdistaakin viestintäänsä vanhemmille tekemällä kampanjoita, jotka vievät tätä viestiä eteenpäin. Lisäksi Nuori Suomi luo urheiluseuroille pelisääntökeskusteluihin malleja, joilla sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista ja vanhempien roolista lasten urheilussa.

Voit tutustua Nuoren Suomen strategiaan täällä http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/Nuori%20Suomi_PDF/vedosIV_NS_strategia_2012-15.pdf

Voit ladata tiedotteen täältä http://www.nuorisuomi.fi/tiedotteet

Valokuvia voit ladata täältä
http://www.nuorisuomi.fi/kuvamateriaalit?kvuosi=2011

Lisätietoja:

·         hallituksen puheenjohtaja Petteri Kilpinen/ Nuori Suomi ry, p. 050-5795555

·         pääsihteeri Jyrki Kemppainen/Nuori Suomi ry, p. 040 559 7196, jyrki.kemppainen@nuorisuomi.fi

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Yhdistyksen jäseninä on 56 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Lemminkäinen, OP-Pohjola-ryhmä ja Saarioinen. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi