Ringetteliitto uusii organisaationsa

08.03.2021 15:47

Suomen Ringetteliitto siirtyy uuteen organisaatioon 1.8.2021 alkaen. Organisaatiomuutos perustuu syyskokouksen hyväksymään lajin uuteen strategiaan, jonka keskeinen tavoite on ringeten näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen.

Liittohallitus hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 liiton uuden organisaation, joka tulee voimaan 1.8.2021. Samalla tehtiin organisaation edellyttämät henkilöstöratkaisut. Organisaatiomuutos on liittokokouksen vahvistaman strategian mukainen ja se sisältää liiton toimiston nimen muuttamisen 1.8.2021 alkaen Palvelukeskukseksi. Henkilöstöratkaisu perustuu neljään päätoimiseen palkattuun henkilöön sekä liittojohtoisiin palkkioperusteisiin tehtäviin. Päätetyt toimenpiteet ovat välttämättömiä suomalaisen ringeten saattamiseksi takaisin kasvu-uralle strategian edellyttämällä tavalla. Ringetteliiton uuteen organisaatioon kuuluvat päätoimisina työntekijöinä toiminnanjohtajan lisäksi viestintä- ja markkinointipäällikkö, sarjatoiminta- ja hallintopäällikkö sekä osaamisen kehittäjä.

Uuteen organisaatioon siirtyminen edellyttää liittotasolla useiden työtehtävien uudelleenjärjestelyä, tehokkaampien työskentelytapojen käyttöönottoa sekä nykyistä laajempaa ringettekentän osaamis- ja vaikuttajaverkostojen hyödyntämistä. Liiton palkatun henkilöstön työtehtävät tulevat muuttumaan ja henkilökohtaiset vastuualueet laajenemaan. Uusi organisaatio ja palkatun henkilöstön työnkuvat täsmentyvät kevään edetessä. Tehostetut toimintatavat otetaan käyttöön asteittain. Palkkioperustaisia tehtäviä lisätään kattamaan erityisesti alueellisen seurakehityksen.

Näkyvimpänä henkilöstömuutoksena muodostetaan uusi osaamisen kehittäjän tehtävä, joka sisältää seuratoiminnan, valmennuksen ja koulutuksen kokonaisuudet. Uuteen tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Nykyiset valmennus- ja koulutuspäällikön sekä seurakehittäjän tehtävät lakkautetaan 31.7.2021. Liiton organisaatio- ja henkilöstöprosessi on toteutettu työsopimuslain mukaisesti ja lakkautettaviin tehtäviin liittyvät irtisanomisilmoitukset on annettu 31.1.2021.

Ringetteliiton uuteen osaamisen kehittäjän tehtävään on nimetty 1.8.2021 alkaen liiton nykyinen valmennus- ja koulutuspäällikkö Matti Virtanen. Uudessa toimenkuvassa korostuvat tehtävänimikkeen mukaisesti kokonaisvaltainen lajiosaaminen, sen aktiivinen jakaminen ja levittäminen seurakenttään, lajiosaajaverkostojen hallinta ja seurojen elinvoimaisuuden edellyttämä tuki.

Ringetteliiton seurakehittäjänä toimivan Merja Markkasen työsuhde päättyy 31.7.2021. Hänen työuransa liitossa on kokonaisuutena yli kahden vuosikymmenen mittainen. Tuona aikana erityisesti seuratoiminnan laatu ja ringettekoulut sekä naisten rooli valmentajina ovat kehittyneet. Suomen Ringetteliitto kiittää Merja Markkasta pitkästä ja ansiokkaasta urasta liiton palveluksessa.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anu Pitkänen, p. 050 3759223, toiminnanjohtaja@ringette.fi

Puheenjohtaja Markku Koli, p. 040 7481088, puheenjohtaja@ringette.fi