Valmennuksen tasa-arvoon voi vaikuttaa

20.05.2020 10:32

Valmentaa kuin nainen -hankkeen tärkeimmäksi tulokseksi nousi se, että valmennuksen tasa-arvoon voi vaikuttaa. Vaikutuksia saadaan, kun tehdään kohdennettuja toimenpiteitä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti.


- Tärkeintä hankkeessa oli se, että pystyimme tukemaan yksittäisten naisvalmentajien urapolkuja koulutuksella, mentoroinnilla ja verkostoja rakentamalla. Useat naiset hakeutuivat ylemmän tason koulutuksiin ja haastavimpiin valmennustehtäviin. Naisten määrä hankkeen aikana on kasvanut etenkin nais- ja tyttöpuolen maajoukkuetoiminnoissa ja lievää kasvua on nähtävissä myös naisten pääsarjatasolla. Miesten valmennuksessa naisia on yhä vähän, toteaa Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

- Ne lajiliitot, jotka olivat mukana alusta saakka, ja koko ajan aktiivisia, saavuttivat suurimmat muutokset. Kolme aktiivisinta olivat ringette, jalkapallo ja jääkiekko. Myös amerikkalainen jalkapallo ja salibandy kulkivat pitkän ja tuloksekkaan tien hankkeessa. Muissa lajeissa oli yksittäisiä hyviä jaksoja ja toimenpiteitä. Ringette lajina oli hankkeen idean alkulähde ja antoi panosta myös hankkeen hallinnointiin, Tuunainen kiittelee.

Hankkeen loppuraportti listaa suurimmat onnistumiset kaikkiaan kahdeksan otsikon alle. Valmentajien urapolkuihin vaikuttamisen ja naisvalmentajien määrän kasvun lisäksi hanke saavutti medianäkyvyyttä valmennuksen tasa-arvolle, toi esiin naisvalmentajaesikuvia, teki yhteistyötä muiden tasa-arvohankkeiden kanssa ja oli kansainvälisesti esillä Liverpoolissa, Pariisissa, Botswanassa ja Tokiossa.

Hanke on ollut osaltaan aikaansaamassa lumipalloefektiä, mikä on näkynyt tasa-arvohankkeiden lisääntymisenä muun muassa johtamisen osalta. Lumipalloefektin piiriin voi lukea myös Yle Urheilun toimet palloilulajien tasa-arvoisemman näkyvyyden eteen. Osana hanketta Ylen kanssa toteutettiin yhteistyössä vuonna 2019 kommentaattorikoulutus, josta useat tv-lähetyksissä asiantuntijoina sittemmin toimineet naiset saivat oppia, tukea ja rohkaisua.

Palloilulajien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa lajeista mukana olivat jalkapallo, käsipallo, ringette, salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, ultimate, rugby ja vammaisurheilun palloilulajit. Taustatahoina olivat Olympiakomitea ja Suomen ammattivalmentajat SAVAL. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kolmen raportin tiivistelmät kunkin aikakauden tuloksista:
Tiivistelmä tuloksista 2019
Tiivistelmä tuloksista 2017
Tiivistelmä tuloksista 2015


Ringette vahvasti mukana käynnistämässä hanketta

Suomen Ringetteliitto lähti aloitteellisena kokoamaan naisvalmentajien määrän lisäämisestä kiinnostuneiden palloilulajien ryhmää 2013 syksyllä. Työryhmään kuuluivat Salla Mäkelä ja Merja Markkanen Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta, Kristiina Danskanen Suomen Valmentajista sekä Sini Forsblom International Ringette Federation:ista. Hankkeen aikana toimenpiteitä edistämässä ja järjestämässä ringetessä olivat myös Kim Forsblom, Anu Pitkänen, Sanja Hovilainen ja Matti Virtanen.

Kuuden vuoden aikana ringetessä  

  • järjestettiin kaksi lajitapaamista, tapaamisiin osallistui yhteensä 47 entistä tai nykyistä pelaajaa.
  • perustettiin hankkeen sivutuotteena ringeten valmentajayhdistys Suomen Ringettevalmentajat ry
  • ringeten valmentajat tai valmentajiksi aikovat entiset pelaajat osallistuivat aktiivisesti lajien yhteisiin verkostotapaamisiin. Näistä kaikista tapaamisista koottiin 90 entisen tai nykyisen pelaajan valmennuksesta kiinnostuneiden verkosto, jolle viestitään ajankohtaisista valmennukseen liittyvistä asioista.
  • järjestettiin vuoden kestävä ringeten ensimmäinen Pelaajasta valmentajaksi koulutus. Koulutus oli I-II tason koulutuksia vastaava pelaajille erikseen räätälöity koulutus. Tähän koulutukseen osallistui 12 entistä tai nykyistä pelaajaa.
  • tarjottiin ilmainen osallistuminen 10 naisvalmentajalle ringeten II-tason koulutukseen
  • koulutettiin kahdeksan lajimentoria
  • järjestettiin neljä ringeten omaa mentorointiryhmää, johon osallistui 20 naisvalmentajaa. Lisäksi neljä ringettevalmentajaa osallistui avoimiin mentorointiryhmiin.
  • yhdeksän entistä ringeten pelaajaa osallistui Suomen Valmentajien Urheilijasta valmentajaksi -koulutukseen
  • ringeten valmentajia osallistui hankkeen yhteisiin huippuvalmentajatapaamisiin

Onnistumiset

Hanke sai erittäin positiivisen vastaanoton ringeten pelaajien ja naisvalmentajien keskuudessa ja se koettiin tärkeäksi itselle. Entisiä pelaajia on innostunut valmentamisesta ja naisvalmentajat ovat hyödyntäneet aktiivisesti hankkeen toimintoja; verkostoa, koulutuksia ja mentorointia. Hankkeen parissa mukana olleet ovat edenneet valmennuksessa sekä muussa seura- ja urheilujärjestötoiminnassa. He ovat myös kouluttautuneet enemmän