Kilpailujärjestelmän muutostyö alkaa

06.05.2015 10:13

SINISTÄ VETOVOIMAA
Ringeten kilpailujärjestelmän muutostyö alkaa

Uudessa strategiassa SINISTÄ VETOVOIMAA 2015 – 2019 on yhtenä valintana ”Monipuolinen ja arvostettu kilpailutoiminta” ja siinä toimenpiteenä ”Monipuolistetaan lasten ja nuorten kilpailujärjestelmää ja huolehditaan kustannusten maltillisuudesta”. Tämä muutostyö on nyt alkamassa ja siinä päätavoitteina ovat mielekäs sarjatoiminta sekä erilaisten uusien kilpailutapahtuminen lisääminen. Muutostyö tehdään yhdessä seurojen, alueiden, nuorten ja ringeten lajiryhmän sekä työryhmän kanssa.
 

Tarvetta muutokselle on, sillä vaikka ringeten pariin tullaan yhä nuorempana, ei lasten ja nuorten kokonaismäärä ole lisääntynyt viimeisen kuuden vuoden aikana. Nykyisin harrastus vain aloitetaan aikaisemmin, mutta ollaan mukana yhtä kauan kuin ennenkin eli lopetetaan nuorempana.
 

Tällä hetkellä lasten ja nuorten kilpailutoimintaa ohjaa kausiajattelu, jossa pääsääntöisesti pelataan kauden aikana samaa yksittäispeleinä toteutettua sarjaa, joka alkaa syksyllä ja loppuu keväällä. Sarjan lisäksi joukkueet pelaavat kauden aikana satunnaisesti muutamia ystävyyspelejä ja turnauksia. Sarjat määräytyvät nuoremmissa ikäluokissa aluerajojen perusteella ja varsinkin Häme-Pohjanmaan, Itä-Suomen ja Lounais-Suomen alueella joukkuemäärät sarjoissa ovat hieman liian pienet mielekkäiden sarjojen aikaansaamiseksi. Monet joukkueet kokevat pelaavansa aina samoja joukkueita vastaan kaudesta toiseen. Voitaisiinko jatkossa tehdä enemmän alueiden välistä yhteistyötä ja voitaisiinko yhden sarjan sijaan järjestää useampia lyhyitä sarjoja?
 

Joukkuemääriin vaikuttaa tietysti olennaisesti myös pelaajamäärät. Jos pelaajia lopettaa jossain vaiheessa runsaasti, joukkueen muodostaminen vaikeutuu ja pelaamista jatkavienkin pelaajien lajin harrastaminen vaarantuu. Ringetessä tällaisia lopettamiselle alttiita kynnysvaiheita on kaksi. Ensimmäinen on peruskoulusta siirryttäessä lukioihin/ammattikouluihin, samalla siirrytään C-nuorten toiminnasta B-nuorten toimintaan. Toinen vaihe on B-nuorista siirryttäessä aikuisiin, eli lukioista/ammattikouluista jatko-opintoihin tai töihin. Molemmat vaiheet ovat isoja muutoksia elämässä ja isoja muutoksia ringetessä, jolloin ringette helposti jää muutosten jalkoihin. Voisiko ikäluokkasääntöjen muutoksella joustavampaan suuntaan helpottaa paitsi näitä kynnysvaiheita, myös muuten joukkueiden muodostamista?


Tulevaisuuden ringettemaailmasta on paljon visioita, miten kilpailutoimintaa voitaisiin monipuolistaa. Voisiko meillä jatkossa olla perinteisen sarja- ja turnaustoiminnan lisäksi muutamia uudenlaisia tapahtumia. Voisivatko seurat järjestää seurojen välisiä kisoja? Voisiko alue järjestää alueiden välisiä kisoja? Voisiko liitto järjestää vaikkapa junioreille ”suurturnauksia”? Nykyisiin sarjoihin ja turnauksiin voi osallistua vain joukkueena. Ainoastaan valtakunnallisiin taitokisoihin voi osallistua yksilönä. Voisiko joku järjestää lisää tapahtumia, joihin voi osallistua yksittäinen pelaaja tai vaikkapa kaveriporukka? Tämä saattaisi olla hyvä alku esim. nuorten harrastetoiminnalle. Voitaisiinko jossain tapahtumissa pelata vaikka 2-2, 3-3 tai 4-4 pelejä?
 

Tavoitteet:

 • Mielekäs sarjatoiminta
 • Enemmän tapahtumia, erilaisia tapahtumia, suuria ja pieniä
 • Lajin kiinnostavuuden kasvattaminen pelaajilla
 • Joukkuemäärien lisääminen
 • Harrastajamäärien lisääminen
 • Enemmän mahdollisuuksia osallistua yksittäisenä pelaajana tai pienellä porukalla
 • Yksinkertaisemmat ja kilpailukohtaisemmat kilpailusäännöt
 • Kustannusten maltillisuus


Aikataulu (4 - 12/2015):

 • Toimihenkilöiden vertailutyötä muiden lajien kilpailutoimintaan 4-5/2015
 • Ringeten lajiryhmän työstöpalaveri Kisakalliossa 22.4.2015
 • Ringeten työryhmien työstöpalaverit 5-6/2015 (Juniorista aikuiseen työryhmä, Kilpailutyöryhmä + alueiden pj:t, Tie Huipulle työryhmä sekä Erotuomari-,tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä)
 • Seuroille info muutostyön käynnistymisestä 5/2015
 • Seurojen nuoret mukaan työstämään 5-6/2015
 • Lajiryhmän työstöpalaveri 8/2015
 • Seurojen kanssa työstöä alueiden seuraseminaareissa 8-9/2015
 • Seurojen kanssa työstöä liiton seuraseminaari 31.10 2015 Kisakalliossa
 • Sääntömuutosesitykset 15.11.2015
 • Lajiryhmän työstöpalaveri


Ideoita, palautetta ja kommentteja voi antaa liiton toimistolle Merja Markkaselle tai Katriina Keskitalolle, ringeten lajiryhmän puheenjohtajalle.