Suomen Ringetteliiton jäsenhakemus

Varsinaiseksi Suomen Ringetteliitto ry:n jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys, joka on:

1. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö tai
2. Valtakunnallinen yhdistys, kuten -, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys.


Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän ringetteä liiton tarkoituksen mukaisesti. Jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjä, muita määräyksiä ja päätöksiä sekä eettisiä ja reilun pelin periaatteita.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yhteisön yhdistysrekisteriin hyväksytystä rekisteröimisestä ja ringettelisenssien määrästä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen päätös jäseneksi liittymisestä, säännöt sekä todistus siitä, että yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin.

Liiton jäsenyys tulee voimaan, kun liittymismaksu on maksettu.

Jäsenmaksut määräytyvät seuran ringettelisenssien lukumäärän perusteella kuitenkin niin, ettei ringettekoululisenssejä lasketa mukaan. Jäsenmaksusta ja liittymismaksusta päätetään liiton syyskokouksessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Suomen Ringetteliitto ry:n säännöt

 

Jäsenyyden hakeminen sähköisesti
Suomen Ringetteliitto ry:n jäsenyyttä voi hakea jäsenhakemuslomakkeella. Hakemukseen on täytettävä siinä vaadittavat tiedot ja lisättävä vaadittavat liitteet. Ringetteliiton liittohallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenyyden hakemusten perusteella. Liitohallitus ei anna erillisiä perusteluja jäseneksi ottamisesta tai jäsenhakemuksen hylkäämisestä. Liittohallitus tekee päätöksen aina kokonaisvaltaisen harkinnan jälkeen.

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja()ringette.fi

 

Suomen Ringetteliitto ry:n jäsenhakemus sähköisellä lomakkeella