Aluetoiminnan työryhmän muistiot

Täältä löydät aluetoiminnan työryhmän päätöskokousten muistiot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta. 
Päätöksistä voi valittaa. Valitusoikeus kuvataan liiton hallintosäännössä.

- muistio 1/21