Antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation torjunta

Ringettetoiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet

Suomen Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Toiminnan säännöt ja määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. Näihin valintoihin pohjautuen liitolle haluaa kantaa vastuunsa dopingin ja kilpailumanipulaation vastaisessa työssä.

Sekä doping että kilpailumanipulaatio, ja niihin liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin ringetelle kuin urheilulle yleensäkin erittäin negatiivisena asiana. Näihin kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä liitto pyrkii toiminnoillaan kehittämään. Ringetteliitto haluaa toteuttaa puhdasta ja reilua urheilua ja siksi sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

 

Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:

  • Molempien lajien harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.
  • Lajien toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton perusarvojen ja eettisten periaatteiden suuntaisesti.
  • Pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta lisätään ja tietoja päivitetään antidoping asioissa koulutuksen ja kausittaisen tiedottamisen avulla.
  • Lajien toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa.

Tutustu liiton antidopingohjelmaan 

Tutustu liiton ohjeeseen kilpailumanipulaation torjunnassa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä suoritetaan niin otteluissa kuin niiden ulkopuolella. Kaikki järjestäytyneeseen urheilutoimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, osallistuvat pelaajat kuuluvat dopingtestauksen piiriin, vaikka heillä ei olisi voimassaolevaa Ice Cardia tai pelaajasopimusta. Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. 
Kansainvälisten kilpailuiden dopingtestauksesta sovitaan aina erikseen Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) / kilpailun järjestelytoimikunnan kanssa.

 

Puhtaasti paras  on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista.

Suosittelemme koulutusta erityisesti Naisten SM- ja Ykkössarjassa sekä BSM sarjassa toimiville urheilijoille ja heidän taustahenkilöilleen (valmentajat, joukkueenjohtajat, vanhemmat, tms.)!


SUEKin sivuilta löytyy AD- ja kilpailumanipulaatioasioissa hyvin lisätietoa : 

- Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa. Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. 


- Tasomäärittely. SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä. Ringetessä tasomäärittelyn piiriin kuuluvat Naisten ja U21 Nuorten maajoukkueet sekä Naisten SM-sarja.


- Erivapausmenettely. Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Ringetessä SUEKin erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus suomalaiselle pelaajalle kelpaa myös ringeten kansainvälisissä kilpailuissa.


ILMO -ilmoituskanava ILMO-palvelun kautta jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan kilpailumanipulaatio-, doping- tai katsomoturvallisuusrikkomuksista tai muista urheilun eettisistä rikkomuksista. Suomen Ringetteliitto ohjaa kaikki toimijansa käyttämään tätä kanavaa havaitsemistaan epäkohdista ringetessä. Osoitteessa https://ilmo.suek.fi/  voi antaa tietoa urheilurikkomuksista nimettömästi tai nimellä. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.


Laajemmin Antidopingtyöhön sekä kilpailumanipulaation torjuntaan voit tutustua SUEK:n sivustolla, www.suek.fi.