Työryhmäkokousten muistiot

Täältä löydät työryhmien kokousmuistiot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta. 
Päätöksistä voi valittaa. Muistiolistauksen alta löytyy hallinto-ohjeen mukainen valitusoikeus.

Kilpailutyöryhmä

- muistio 5/21
- muistio 4/21
- muistio 3/21
- muistio 2/21
- muistio 1/21
- muistio 13/20
- muistio 12/20
- muistio 11/20
- muistio 10/20
- muistio 9/20
- muistio 8/20
- muistio 7/20
- muistio 6/20
- muistio 5/20
- muistio 4/20
- muistio 3/20
- muistio 2/20
- muistio 1/20
 

Kurinpitoryhmä

- 2-21
- 1-21
- 9-20
- 8-20
- 7-20
- 6-20
- 5-20
- 4-20
- 3-20
- 2-20
- 1-20
 

ETT

- 1-2021

 

Valitusoikeus (Liiton hallinto-ohjeessa)

 

Kaikkien Liiton hallintoelinten toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset, lukuun ottamatta kurinpitoon liittyviä, osoitetaan liittohallitukselle, joka voi päättää asian käsittelystä Liiton muissa toimielimissä. Liittohallituksen toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan urheilun oikeusturvalautakunnalle.

Valitus on tehtävä kirjallisena liittohallituksen puheenjohtajalle kymmenen päivän sisällä päätöksestä / tapahtuneesta. Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu Suomen Ringetteliitto ry:n tilille. Maksu on maksettava valituksen toimittamisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.

Valituksen saavuttua valituksen kohteena olevalta taholta pyydetään kirjallinen vastine. Vastine on pyydettävä valituksen osapuolilta kymmenen päivän sisällä valituksen päivämäärästä. Valituspäätöksistä voidaan valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liittohallitukselle. Valitusten käsittelyssä on liittohallituksen päätös yhdistysten osalta lopullinen.

Päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen mukaisesti. Liittohallituksen päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta.

Kurinpitoasioissa Liiton rankaisuvaltaa käyttää kurinpitoryhmä. Ylintä rankaisuvaltaa käyttää liiton kurinpitäjä. Kurinpitoryhmän ja sen asettamien kurinpitotoimijoiden päätöksistä voidaan valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton kurinpitäjälle. Valitus on tehtävä kirjallisena ja siitä on maksettava 200 € maksu Suomen Ringetteliiton tilille. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.

Valitusten käsittelyssä liiton kurinpitäjän päätös on yhdistyksen osalta lopullinen. Päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen mukaisesti. Kurinpitäjän päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta.