Työryhmät

Suomen Ringetteliitto ry:n (jatkossa Liitto) toimintakyky perustuu kentällä työskenteleviin vapaaehtoisiin luottamus- ja toimihenkilöihin, joille Liiton ja seurojen palkattu henkilöstö luovat toimintaedellytykset. Ratkaisumalli on tyypillinen suomalaisille liikunta- ja urheiluliitoille. Liitto kehittää organisaatiotaan ja toimintatapojansa siten, että paras mahdollisen toimintakyky on saavutettavissa käytettävissä olevilla voimavaroilla.

Liiton toimintaan osallistuu ja on osallistunut huomattava määrä eri tavoilla kyvykkäitä osaajia. Mitä paremmin tämä osaaminen saadaan koko kentän käyttöön, sitä paremmin ringette menestyy ja kehittyy.  Osaamisen ohella korostuu verkostomainen toimintatapa ja digitalisaation hyödyntäminen. Näihin tukeutumalla voidaan pitää vaikuttamismahdollisuudet aitoina ja henkilökohtaiset työmäärät kohtuullisina.

Osaamisen tehokasta hyödyntämistä varten muodostetaan ringeten vaikuttajaverkostot, jotka muodostuvat pienehköistä työryhmistä ja näiden toimintaa tukevista ringettevaikuttajista. Työryhmät kootaan keskitetysti muodollisessa prosessissa. Vaikuttajat kutsutaan mukaan toimintaan työryhmittäin, kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liiton toiminnanjohtaja vastaa työryhmien työskentelyedellytyksistä ja -prosessista sekä johtaa Ringeten Palvelukeskuksen toimintaa työskentelyn tukemiseksi. Liittohallitus vastaa Liiton toimintalinjojen huomioon ottamisesta työryhmien ja vaikuttajaverkoston toiminnassa. Sitä varten jokaisella liittohallituksen jäsenellä on ohjaus- ja valvontavastuu suhteessa työryhmiin. 

Työryhmän yleiset tehtävät

Päätöksenteko ja tiedotus

 

Työryhmäohje

Työryhmien kokousmuistiot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta

 

RINGETEN TYÖRYHMÄT VUONNA 2021

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

SEURATOIMINTA

HARRASTETOIMINTA

ALUEELLINEN TOIMINTA

KILPAILUTOIMINTA (KT)
Puheenjohtaja Anne Ahoniemi, ansu.ahoniemi(at)gmail.com

KILPAILUSÄÄNNÖT
Puheenjohtaja Mika Passila, mika.passila(at)lining.fi

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

MAAJOUKKUETOIMINTA (MJT)
Puheenjohtaja Jussi Voutilainen, jussi.voutilainen(at)4event.com

EROTUOMARI-, TARKKAILU- JA TOIMITSIJATOIMINTA (ETT)
Puheenjohtaja Katriina Keskitalo, katriina.keskitalo(at)gmail.com 

VALMENNUS, KOULUTUS JA LAJIKEHITYSTOIMINTA

PALKITSEMINEN

KURINPITORYHMÄ (KR)
(Uudet jäsenet nimetään vuosittain Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa)
Puheenjohtaja Lippo Peltonen
Jäsenet: Kimmo Kalliomäki ja Teuvo Hämäläinen