Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliiton ry:n säännöt (hyväksytty liittokokouksessa 6.6.2020, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 2.9.2020)
Suomen Ringetteliitto ry:n hallintosääntö (hyväksytty liittohallituksessa 26.11.2020)
Suomen Ringetteliitto ry:n taloussääntö (hyväksytty liittohallituksessa 23.2.2021)
Suomen Ringetteliitto ry:n viestintäohje, Liiton graafinen ohjeistus
Suomen Ringetteliiton Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2021 - 2024
 sekä Syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet (liite1)
Kurinpitosäännöt

Hae Suomen Ringetteliiton jäseneksi

Liittohallitus

Markku Koli, puheenjohtaja, puheenjohtaja@ringette.fi
Sanja Hovilainen, varapuheenjohtaja
Sirpa Karkkonen
Håkan Malmlund
Mika Passila
Petri Pylvänäinen
Sari Rask

Tiedotteet liittohallituksen kokouksista

1-2/2021

Vuosikokoukset

Syyskokous 31.10.2020 klo 11.00 Kisakallion Urheiluopisto

Pöytäkirja

Esitysaineistot: Avauspuheenvuoro, Toimintasuunnitelma, Ringeten strategia

Kokouskutsu

Valtakirja

Toimintasuunnitelma 2021

Talousarvio 2021

Ehdollepanotoimikunnan esitys

    Esittely Håkan Malmlund

    Esittely Sanja Hovilainen