Työryhmäkokousten muistiot

Täältä löydät työryhmien kokousmuistiot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta. 
Päätöksistä voi valittaa. Muistiolistauksen alta löytyy hallinto-ohjeen mukainen valitusoikeus.

Kilpailutyöryhmä

- muistio 13/20
- muistio 12/20
- muistio 11/20
- muistio 10/20
- muistio 9/20
- muistio 8/20
- muistio 7/20
- muistio 6/20
- muistio 5/20
- muistio 4/20
- muistio 3/20
- muistio 2/20
- muistio 1/20
- muistio 29/19
- muistio 28/19
- muistio 27/19
- muistio 26/19
- muistio 25/19
- muistio 24/19
- muistio 23/19
- muistio 22/19
- muistio 21/19
- muistio 20/19
- muistio 19/19
- muistio 18/19
- muistio 17/19
- muistio 16/19
- muistio 15/19
- muistio 14/19
- muistio 13/19
- muistio 12/19
- muistio 11/19
- muistio 10/19
- muistio 9/19
- muistio 8/19
- muistio 7/19
- muistio 6/19
- muistio 5/19
- muistio 4/19
- muistio 3/19
- muistio 2/19
- muistio 1/19
 

Lajimarkkinointityöryhmä

-

Harrastetyöryhmä

- muistio 1/18

Kurinpitoryhmä

- 9-20
- 8-20
- 7-20
- 6-20
- 5-20
- 4-20
- 3-20
- 2-20
- 1-20
- 7-19
- 6-19
- 5-19
- 4-19
- 3-19
- 2-19
- 1-19
 

Erotuomari-, Tarkkailu- ja Toimitsijatyöryhmä

-
 

Valitusoikeus (Liiton hallinto-ohjeessa)
Kaikkien työryhmien toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan kyseisen lajin lajiryhmälle. Lajiryhmän ja liittohallituksen toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan liiton kurinpitäjälle.

 

Valitus on tehtävä kirjallisena kyseisen lajiryhmän puheenjohtajalle tai liiton kurinpitäjälle kymmenen päivän sisällä. Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n tilille. Maksu on maksettava valituksen toimittamisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.

 

Valituksen saavuttua valituksen kohteena olevalta taholta pyydetään kirjallinen vastine. Vastineen toimitukselle varataan aikaa kymmenen päivää.

 

Valituspäätöksistä voidaan valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton kurinpitäjälle. Valituksesta on maksettava 200 €.n maksu Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n tilille. Maksu on maksettava valituksen toimittamisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.

 

Valitusten käsittelyssä on liiton kurinpitäjän päätös yhdistysten osalta lopullinen. Päätökseen tyytymätön voi saatta päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen mukaisesti, Kurinpitäjän päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta.